Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
16.11.2018 26.11.2018 Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gm. Sośno oraz z PSZOK w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 Szczegóły
13.11.2018 21.11.2018 Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie” Szczegóły
08.11.2018 16.11.2018 Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla zadania pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka” Szczegóły
08.10.2018 17.10.2018 Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie” Szczegóły
06.11.2018 14.11.2018 Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gm. Sośno oraz z PSZOK w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Szczegóły
11.10.2018 26.10.2018 Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka Szczegóły
17.09.2018 02.10.2018 Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka Szczegóły
07.09.2018 18.09.2018 Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie” Szczegóły
01.08.2018 09.08.2018 Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku Szczegóły
13.07.2018 23.07.2018 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »