Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
21.11.2017 29.11.2017 Dostawa węgla kamiennego ekogroszku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie Szczegóły
21.11.2017 29.11.2017 Samochodowe usługi asenizacyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie Szczegóły
17.11.2017 27.11.2017 Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 Szczegóły
14.11.2017 22.11.2017 Świadczenie usług związanych z mechanicznym odśnieżaniem dróg stanowiących własność Gminy Sośno w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Szczegóły
06.11.2017 14.11.2017 Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Sośno oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 Szczegóły
03.11.2017 20.11.2017 Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa) Szczegóły
31.10.2017 16.11.2017 Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020315C, tj. ul. Polnej położonej w m. Sośno Szczegóły
26.10.2017 10.11.2017 Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno, gm. Sośno Szczegóły
16.10.2017 31.10.2017 Remont dróg gruntowych w miejscowości Sośno i Dziedno Szczegóły
12.10.2017 27.10.2017 Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa) Szczegóły
« 1 2 3 »