Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
01.08.2018 09.08.2018 Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku Szczegóły
13.07.2018 23.07.2018 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno Szczegóły
09.07.2018 24.07.2018 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno Szczegóły
04.07.2018 20.07.2018 Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku Szczegóły
18.06.2018 03.07.2018 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno Szczegóły
13.06.2018 02.07.2018 Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku Szczegóły
08.06.2018 25.06.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 020303C relacji Przepałkowo-Sośno, na odc. a) zasadniczym od km 0+003 do km 0+935; b) dojazdowym do hydroforni tj. od km 0+002,76 do km 0+045,34 Szczegóły
29.05.2018 13.06.2018 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno Szczegóły
22.05.2018 30.05.2018 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno Szczegóły
22.05.2018 06.06.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 020305C relacji Rogalin-Dębowiec na odcinku od km 1+517,22 do km 3+414,5 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »