UCHWAŁA NR XXIV/158/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 23.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.03.2017
  • Data wejścia w życie 15.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 01.03.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017r. p.898
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 898
  • Nr aktu prawnego XXIV158/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych
  • Podstawa prawna wydania art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian