UCHWAŁA NR XXX/196/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 26.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.11.2017
  • Data wejścia w życie 18.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.11.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4180
  • Nr aktu prawnego XXX/196/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Podstawa prawna wydania art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka komunalna
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian