Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-05-24 15:37:52 Zapytanie ofertowe na obsługę telefonów komórkowych Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na obsługę telefonów komórkowych wg. załączonej specyfikacji. Oferty z cenami netto i brutto proszę złożyć drogą elektroniczną do dnia 30.05.2018 r. do godz.12:00 na adres Szczegóły
2 2018-05-23 13:34:30 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.32.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
3 2018-05-23 13:32:29 ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury realizacji projektu Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno” Szczegóły
4 2018-05-23 13:30:07 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.30.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego Szczegóły
5 2018-05-23 11:03:25 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.29.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji przyjętej polityki rachunkowości Szczegóły
6 2018-05-23 10:38:39 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.28.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2018 roku Szczegóły
7 2018-05-23 10:35:48 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.27.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2018 roku Szczegóły
8 2018-05-23 10:32:58 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.26.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
9 2018-05-23 10:30:32 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.25.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Budowa targowiska „Mój Rynek” w Gminie Sośno” Szczegóły
10 2018-05-22 13:59:19 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno Szczegóły
« 1 2 3 4 99 100 101 »