Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-02-14 10:25:05 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2018 r. Wójt Gminy Sośno ogłasza:  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2018 r. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego z… Szczegóły
2 2018-02-14 09:21:22 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i rekreacji w 2018 r. Wójt Gminy Sośno ogłasza:   otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i rekreacji w 2018 r.   Na podstawie art. 13 ustawy… Szczegóły
3 2018-02-09 14:23:42 Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sośno Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił konkursowy nabór wniosków na 2018 rok na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest… Szczegóły
4 2018-02-09 12:22:22 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Sośno w 2018 roku Szczegóły
5 2018-02-07 13:37:35 Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zewnętrzną instalacją elektryczną i sanitarną) w miejscowości Dziedno Szczegóły
6 2018-02-07 08:41:51 Protokół nr 1/18 z XXXIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 stycznia 2018 r. Szczegóły
7 2018-02-06 12:06:34 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. o liczbie radnych Szczegóły
8 2018-02-05 14:32:49 Ogłoszenie Wójta Gminy Sośno o przystąpieniu do sporzadzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno Szczegóły
9 2018-02-05 14:29:20 Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Sośno uchwały nr XXXIII/220/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno Szczegóły
10 2018-01-30 11:50:10 UCHWAŁA NR XXXIII/220/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno Szczegóły
« 1 2 3 4 87 88 89 »