Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-08-13 11:42:51 UCHWAŁA NR XXXIX/265/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wydawania dziennika w formie portalu internetowego, powołania redaktora naczelnego i kolegium redakcyjnego Szczegóły
2 2018-08-13 11:38:48 UCHWAŁA NR XXXIX/264/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno” Szczegóły
3 2018-08-13 11:34:11 UCHWAŁA NR XXXIX/263/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie” Szczegóły
4 2018-08-13 11:28:56 UCHWAŁA Nr XXXIX/262/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018 - 2028 Szczegóły
5 2018-08-13 11:18:12 UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
6 2018-08-13 11:08:32 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admninistracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C na odcinku Wąwelno-Tuszkowo o dług. 4,000 km obwieszczenie Szczegóły
7 2018-08-13 10:50:07 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C na odcinku Wąwelno-Tuszkowo o dług. 4,000 km wniosek Szczegóły
8 2018-08-09 11:50:46 Zapytanie ofertowe na "Budowę wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie" Zapraszamy do składania ofert na "Budowę wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie" Szczegóły
9 2018-08-08 12:16:30 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej w Obodowie wniosek Szczegóły
10 2018-08-07 10:36:08 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Rogalinie Szczegóły
« 1 2 3 4 109 110 111 »