Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-10-18 14:33:06 Informacja o godzinie rozpoczecia pracy przez obwodowe komisje wyborcze Informacja Informuje się, że obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., rozpoczynają swoją pracę w lokalu wyborczym od… Szczegóły
2 2018-10-15 14:56:53 Protokół nr 9/18 z posiedzenia Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych w dniu 12 października 2018 roku. Szczegóły
3 2018-10-15 14:33:06 Protokół nr 9/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej w dniu 11 października 2018 roku. Szczegóły
4 2018-10-15 14:20:29 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Przepałkowie Szczegóły
5 2018-10-15 12:10:17 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.63.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
6 2018-10-15 12:07:42 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.62.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
7 2018-10-15 12:03:29 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.61.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka” Szczegóły
8 2018-10-15 11:59:27 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.60.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
9 2018-10-15 11:57:04 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.59.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
10 2018-10-15 10:37:10 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.58.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie” Szczegóły
« 1 2 3 4 118 119 120 »