Władze Gminy

W rozdziale 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zatytułowanym „Władze gminy”,  w art. 11 ust.1 na pierwszym miejscu wymienieni są mieszkańcy gminy, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory lub referendum) lub za pośrednictwem organów gminy (rada gminy, wójt gminy). Przepis ten w skazuje, że wśród władz gminy dominującą pozycję zajmują jej mieszkańcy. To oni podejmują rozstrzygnięcia w sprawach należących do właściwości gminy, choć nie zawsze czynią to w sposób bezpośredni. Dokonując wyboru rady gminy i wójta gminy lub też podejmując rozstrzygnięcie w formie referendum, mieszkańcy gminy wyrażają swoją wolę co do sposobu załatwienia określonej sprawy. Zatem mieszkańcy są pierwotnym i podstawowym podmiotem władzy gminnej.

W praktyce funkcjonowania gminy nie jest możliwe by wszyscy mieszkańcy bezpośrednio załatwiali sprawy gminy. Dlatego też ustawa przewiduje, że mieszkańcy mogą podejmować rozstrzygnięcia  za pośrednictwem organów gminy. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są:

rada gminy (organ stanowiący – parlament gminny)

wójt gminy (organ wykonawczy – zarząd gminy lub rzad gminny)

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>