Termin najbliższej sesji

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno
Krystyna Wąsik
informuje, że III sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie się
27 grudnia 2018r. (czwartek) o godz. 1000
w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacje:
 • pracy komisji stałych w okresie między sesjami;
 • informacja o działaniach wójta gminy.
 1. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie budżetu na 2019 rok;
 • w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019 – 2029;
 • w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
 • w sprawie odwołania skarbnika gminy;
 • w sprawie powołania skarbnika gminy.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
 3. Ustalenie planu pracy rady gminy na 2019 rok.
 4. Zakończenie obrad.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>