Termin najbliższej sesji

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno

Krystyna Wąsik

informuje, że XXXI sesja Rady Gminy VII kadencji

odbędzie się  30 listopada 2017r.  (czwartek)  o   godz. 1000

w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacje: – o pracy komisji stałych w okresie między sesjami,

– informacja o działaniach Wójta Gminy oraz o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji,

 1. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.
 3. Informacja Wójta o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego oraz informacja Starosty w sprawie planów dot.utrzymania dróg powiatowych.
 1. Podjęcie uchwał:

-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

-w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2017-2027;

-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu;

-w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Przepałkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Przepałkowie;

-w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Sośnie w Szkołę Podstawową im.Janusza Korczaka w Sośnie;

-w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Wąwelnie w Szkołę Podstawową im. Mieczysława Droboszewskiego w Wąwelnie;

-w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok;

-w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

-w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

-w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na koszenie zieleni dla samorządowego zakładu budżetowego;

-w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na dowożenie dzieci do szkół autobusami szkolnymi.

10.Wolne wnioski i zapytania.

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>