Termin najbliższej sesji

    Przewodnicząca Rady Gminy Sośno

Krystyna Wąsik

informuje, że XXXVII sesja Rady Gminy VII kadencji

odbędzie się 30 maja 2018r.  (środa)    o   godz. 1000

w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  5. Informacje:                                                                                                                                  -o pracy komisji stałych w okresie między sesjami,                                               -informacja o działaniach Wójta Gminy oraz o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
  6. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.
  7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.
  8. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy  za 2017 rok:                                                                                                                  a)rozpatrzenie sprawozdań: z wykonania budżetu gminy, finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego;                                                                       b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;                                                                                                                                           c)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno do wykonania budżetu Gminy Sośno wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośno za 2017 rok;                                                                                                    d)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sośno za 2017 rok;                                                                                    e)dyskusja nad sprawozdaniami;                                                                        f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;                                                                                                                               g)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sośno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
  1. Podjęcie uchwał:

-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.;

-w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

-w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Sośno w przedmiocie

projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji;

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

12. Zakończenie obrad.

 

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>