Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.04.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – „System powiadamiania mieszkańców” Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.04.2018 Budowa targowiska „Mój Rynek” w Gminie Sośno Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zmiana terminu zebrania wiejskiego w Dziednie Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.21.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Ostrzeżenie Nr 12 – Burze Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie stacji transformatorowej 15kV/0,4kV wraz z budową linii napowietrznej nn 0,4kV w Skoraczewie – realizacja inwestycji na działce nr 189/12LP w obrębie Skoraczewo, gm. Sośno. Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.20.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2018r. Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.19.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2018r. Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.18.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury realizacji projektu Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno oraz placów zabaw w miejscowościach Dziedno i Jaszkowo” Szczegóły
« 1 2 3 96 97 »