Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.12.2018 UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Sośnie Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych na koszenie zieleni dla samorządowego zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Uchwała Nr II/10/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028 Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
« 1 2 3 128 129 »