Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.08.2018 UCHWAŁA NR XXXIX/265/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wydawania dziennika w formie portalu internetowego, powołania redaktora naczelnego i kolegium redakcyjnego Szczegóły
Akty prawne 13.08.2018 UCHWAŁA NR XXXIX/264/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno” Szczegóły
Akty prawne 13.08.2018 UCHWAŁA NR XXXIX/263/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie” Szczegóły
Akty prawne 13.08.2018 UCHWAŁA Nr XXXIX/262/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 13.08.2018 UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admninistracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C na odcinku Wąwelno-Tuszkowo o dług. 4,000 km Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C na odcinku Wąwelno-Tuszkowo o dług. 4,000 km Szczegóły
Przetargi 09.08.2018 Zapytanie ofertowe na „Budowę wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej w Obodowie Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Rogalinie Szczegóły
« 1 2 3 110 111 »