Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 4Kwiecień: 12Maj: 8Czerwiec: 13
Lipiec: 1Sierpień: 151Wrzesień: 5384Październik: 6541Listopad: 23764Grudzień: 5007
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 2091
 2. Kategorie
  Wyświetleń: 1893
 3. Strona Archiwalna BIP
  Wyświetleń: 813
 4. Zamówienia publiczne (PZP).
  Wyświetleń: 775
 5. Zamówienia do 130 000 zł
  Wyświetleń: 697
 6. Sprzedaż, dzierżawa mienia gminnego
  Wyświetleń: 604
 7. Aktualności
  Wyświetleń: 509
 8. Gmina Sośno
  Wyświetleń: 420
 9. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 r.
  Wyświetleń: 362
 10. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 277
 11. Kierownik Urzędu – Wójt Gminy Sośno
  Wyświetleń: 260
 12. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 205
 13. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 182
 14. Konkursy ofert na zadania publiczne
  Wyświetleń: 173
 15. Załącznik nr 1 – Statut Gminy Sośno
  Wyświetleń: 168
 16. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 167
 17. Uchwały Rady Gminy Sośno
  Wyświetleń: 167
 18. Zawiadomienie / Obwieszczenie / Informacje
  Wyświetleń: 167
 19. Plan pracy Rady Gminy Sośno
  Wyświetleń: 161
 20. Informacje wyborcze
  Wyświetleń: 160
 21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 157
 22. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 157
 23. Archiwum nagrań z sesji
  Wyświetleń: 155
 24. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 154
 25. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 153
 26. Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Wyświetleń: 151
 27. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
  Wyświetleń: 149
 28. Petycje do Wójta Gminy Sośno
  Wyświetleń: 149
 29. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 147
 30. Z-ca kierownika Urzędu – Sekretarz Gminy Sośno
  Wyświetleń: 146
 31. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek
  Wyświetleń: 145
 32. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 145
 33. Podstawowe informacje o gminie
  Wyświetleń: 143
 34. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 138
 35. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 137
 36. Szkoła Podstawowa w Wąwelnie
  Wyświetleń: 131
 37. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie
  Wyświetleń: 128
 38. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 127
 39. Zadania własne
  Wyświetleń: 127
 40. Samorządowe Przedszkole w Sośnie
  Wyświetleń: 126
 41. Dyżury radnych
  Wyświetleń: 124
 42. Szkoła Podstawowa w Sośnie
  Wyświetleń: 121
 43. Protokoły z komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 120
 44. Główny księgowy budżetu gminy – Skarbnik Gminy Sośno
  Wyświetleń: 119
 45. Załatwianie spraw w Urzędzie
  Wyświetleń: 119
 46. Wykaz sołectw
  Wyświetleń: 116
 47. Budżet gminny
  Wyświetleń: 114
 48. Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 114
 49. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 114
 50. Szkoła Podstawowa w Przepałkowie
  Wyświetleń: 114
 51. Załącznik nr 4 do statutu – Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
  Wyświetleń: 113
 52. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 112
 53. Projekty protokołów z sesji
  Wyświetleń: 111
 54. Załącznik nr 1 do statutu – mapa
  Wyświetleń: 111
 55. Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych
  Wyświetleń: 110
 56. Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 110
 57. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 109
 58. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Sośno
  Wyświetleń: 109
 59. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 108
 60. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 106
 61. Termin sesji
  Wyświetleń: 106
 62. Finanse gminy
  Wyświetleń: 104
 63. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 103
 64. Sprawozdania finansowe (bilanse)
  Wyświetleń: 103
 65. Załącznik nr 2 do statutu – Regulamin Rady Gminy
  Wyświetleń: 103
 66. Kwartalne sprawozdania budżetowe (Rb)
  Wyświetleń: 102
 67. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 102
 68. Pracownicy samorządowi i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 101
 69. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 101
 70. Zespół Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 101
 71. Adresy usług WMS/WFS
  Wyświetleń: 99
 72. Adresy usług WMS/WFS dla zbiorów danych EMUiA
  Wyświetleń: 99
 73. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 98
 74. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 98
 75. Ulgi, umorzenia, odroczenia, raty podatków
  Wyświetleń: 95
 76. Zadania zlecone
  Wyświetleń: 95
 77. Analizy budżetowe za okres 1999 – 2005
  Wyświetleń: 94
 78. Sołectwo Dziedno | Sołtys: Badziński Ryszard, adres: Dziedno 23, tel. 669 071 951
  Wyświetleń: 94
 79. Sołectwo Tonin | Sołtys: Świt Maria, adres: Tonin 6, tel. 695 710 339
  Wyświetleń: 94
 80. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 92
 81. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 91
 82. Sołectwo Szynwałd | Sołtys: Karamucki Marian, adres: Szynwałd 48, tel. 667 043 342
  Wyświetleń: 90
 83. Załącznik nr 3 do statutu – Regulamin Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 90
 84. Petycja z dnia 7 września w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej
  Wyświetleń: 88
 85. Sołectwo Wielowiczek | Sołtys: Gajek Grażyna, adres: Wielowiczek 13, tel. 785 495 929
  Wyświetleń: 88
 86. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 86
 87. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 85
 88. Sołectwo Wielowicz | Sołtys: Rakowska-Małek Krystyna, adres: Wielowicz 15, tel. 608 813 004
  Wyświetleń: 85
 89. Radni Gminy Sośno
  Wyświetleń: 83
 90. Sołectwo Wąwelno | Sołtys: Wardziński Henryk, adres: Wąwelno ul. Długa 7, tel. 605 437 727
  Wyświetleń: 83
 91. Sołectwo Obodowo | Sołtys: Łysek Tomasz, adres: Obodowo 3, tel. 691 228 771
  Wyświetleń: 82
 92. Petycje do Rady Gminy Sośno
  Wyświetleń: 81
 93. Wykaz osób i podmiotów, którym udzielono wsparcia
  Wyświetleń: 80
 94. Analizy wieloletnie
  Wyświetleń: 79
 95. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami
  Wyświetleń: 79
 96. Kontrole, opinie Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 79
 97. Roczne sprawozdania budżetowe (Rb)
  Wyświetleń: 79
 98. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Sośno oraz z PSZOK w Sośnie w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wyświetleń: 78
 99. Sołectwo Tuszkowo | Sołtys: Żakowicz Waldemar, adres: Tuszkowo 23, tel. 693 528 467
  Wyświetleń: 78
 100. Stawki podatków
  Wyświetleń: 78
 101. Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 77
 102. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 77
 103. Losowanie składów okw
  Wyświetleń: 76
 104. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018
  Wyświetleń: 76
 105. Inne z działu Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 74
 106. Sołectwo Zielonka | Sołtys: Kuzara Roman, adres Zielonka 7, tel. 668 406 270
  Wyświetleń: 74
 107. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 73
 108. Projekt budżetu
  Wyświetleń: 73
 109. Analiza zagrożeń
  Wyświetleń: 72
 110. Kontrole, opinie RIO
  Wyświetleń: 71
 111. Oferty w trybie pozakonkursowym
  Wyświetleń: 70
 112. Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 70
 113. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 19/1 w obrębie Tuszkowo w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 69
 114. Prognoza kwoty długu
  Wyświetleń: 69
 115. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 68
 116. Powołanie i zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 67
 117. Sołectwo Jaszkowo | Sołtys: Buraczewski Stefan, adres: Jaszkowo 4, tel. 602 630 604
  Wyświetleń: 66
 118. Informacja o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 65
 119. Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat
  Wyświetleń: 65
 120. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku
  Wyświetleń: 65
 121. Projekty uchwał na LXI sesję Rady Gminy Sośno (26 październik 2023 roku)
  Wyświetleń: 65
 122. Sołectwo Sośno | Sołtys: Gackowski Stanisław, adres: Sośno ul. Polna 9, tel. 783 891 207
  Wyświetleń: 64
 123. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.59.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2017 – 2027
  Wyświetleń: 64
 124. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych i aktualizacja opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Sośno
  Wyświetleń: 63
 125. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 63
 126. Sołectwo Skoraczewo | Sołtys: Opas Józef, adres Skoraczewo 30, tel. 607 070 845
  Wyświetleń: 63
 127. Sołectwo Dębiny | Sołtys: Grochowska Monika, adres: Dębiny 36, tel. 724 506 432
  Wyświetleń: 62
 128. Sołectwo Toninek | Sołtys: Sołtys Marzena, adres: Toninek 10, tel. 607 048 180
  Wyświetleń: 62
 129. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.70.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2019 – 2029
  Wyświetleń: 61
 130. Rada sołecka
  Wyświetleń: 60
 131. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 60
 132. Oświadczenia majątkowe za 2022 r. – radni
  Wyświetleń: 59
 133. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielowiczu - dz. nr 122/2 o pow. 0,6649 ha
  Wyświetleń: 58
 134. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 58
 135. Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy w Sośnie o pow. 100 m kw, na cele ogródkowe
  Wyświetleń: 58
 136. Odpowiedź na petycję z dnia 7 września w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej
  Wyświetleń: 57
 137. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – 4.09.2023 r.
  Wyświetleń: 57
 138. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych – 24.10.2023 r.
  Wyświetleń: 57
 139. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 57
 140. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. – radni
  Wyświetleń: 56
 141. Pobierz programy
  Wyświetleń: 56
 142. Budżet Gminy Sośno w latach 1991 – 2004
  Wyświetleń: 55
 143. Oświadczenia majątkowe za 2021 r. – radni
  Wyświetleń: 55
 144. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31 grudnia 2016
  Wyświetleń: 54
 145. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 54
 146. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – 23.10.2023 r.
  Wyświetleń: 54
 147. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.65.2023 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 3 października 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku
  Wyświetleń: 54
 148. Raport o stanie Gminy Sośno w 2021 roku
  Wyświetleń: 53
 149. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 53
 150. Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
  Wyświetleń: 53
 151. Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja Nr 2 opublikowana w dniu 21.04.2023 r.)
  Wyświetleń: 52
 152. Dostawy i usługi związane z utrzymaniem dróg w Gminie Sośno w 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 153. Oświadczenia majątkowe za 2020 r. – radni
  Wyświetleń: 52
 154. Sołectwo Sitno | Sołtys: Pacek Wioletta, adres: Sitno 27/5, tel. 575 801 225
  Wyświetleń: 52
 155. Petycja z dnia 10 listopada w sprawie zatrzymania planowanej budowy farmy fotowoltaicznej w Tuszkowie
  Wyświetleń: 51
 156. Zapytanie ofertowe – odśnieżanie 2023/2
  Wyświetleń: 51
 157. Oświadczenia majątkowe za 2019 r. – radni
  Wyświetleń: 50
 158. Oświadczenia majątkowe za 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 159. Sołectwo Mierucin | Sołtys: Przeor Maciej, adres: Mierucin 13b, tel. 663 327 113
  Wyświetleń: 50
 160. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.69.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Sośno na 2019 rok
  Wyświetleń: 50
 161. Sołectwo Olszewka | Sołtys: Malicka Anna, adres: Olszewka 9, tel. 609 308 267
  Wyświetleń: 49
 162. Sołectwo Przepałkowo | Sołtys: Dominiak Mirosław, adres: Przepałkowo 17, tel. 667 340 992
  Wyświetleń: 49
 163. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 49
 164. Zadłużenie w latach 2000 - 2016
  Wyświetleń: 49
 165. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.56.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 49
 166. Raport o stanie Gminy Sośno w 2018 roku
  Wyświetleń: 48
 167. Sołectwo Rogalin | Sołtys: Niemczyk Mieczysław, adres: Rogalin 16, tel. 662 010 008
  Wyświetleń: 48
 168. Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy dz. nr 144/2 o pow. 0,1091 ha w Sitnie, na cele rolne
  Wyświetleń: 48
 169. Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu
  Wyświetleń: 47
 170. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 46
 171. Projekt protokołu z obrad LX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 7 września 2023 roku
  Wyświetleń: 46
 172. Projekty uchwał na LX sesję Rady Gminy Sośno (7 wrzesień 2023 roku)
  Wyświetleń: 46
 173. Roczna informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2022 rok
  Wyświetleń: 46
 174. Rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 46
 175. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Sośno za 2022 r.
  Wyświetleń: 46
 176. UCHWAŁA NR XXV/163/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośno”
  Wyświetleń: 46
 177. Zmiany w podziale Gminy Sośno na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 46
 178. Imienny wykaz głosowań radnych z LX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 7 września 2023 roku
  Wyświetleń: 45
 179. Odpowiedź na petycję z dnia 7 września w sprawie cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 45
 180. Ogłoszenie o sprzedaży autobusu marki MERCEDES BENZ 312 w trybie przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 45
 181. Petycja z dnia 7 września w sprawie cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 45
 182. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów
  Wyświetleń: 45
 183. Powołanie koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 45
 184. Protokół z obrad LIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 45
 185. Zmiany wśród sołtysów w styczniu 2018 r.
  Wyświetleń: 45
 186. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym - przebudowa drogi w Tuszkowie
  Wyświetleń: 44
 187. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 44
 188. Projekt budżetu Gminy Sośno na 2017 r.
  Wyświetleń: 44
 189. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych – 1.09.2023 r.
  Wyświetleń: 44
 190. Rada sołecka w Dębinach
  Wyświetleń: 44
 191. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Sośno za 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 192. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022
  Wyświetleń: 44
 193. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.61.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 44
 194. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 43
 195. Gmina Sośno otrzymała 2 450 000,00 zł!
  Wyświetleń: 43
 196. Informacje dot. gospodarowaniem odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 43
 197. Petycja z dnia 16 października w sprawie audytów technologicznych
  Wyświetleń: 43
 198. Przebieg wiosennych zebrań wiejskich 2018 r.
  Wyświetleń: 43
 199. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 200. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 42
 201. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.71.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 42
 202. Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5
  Wyświetleń: 42
 203. Analiza zagrożeń w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji w Gminie Sośno
  Wyświetleń: 41
 204. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 41
 205. Oświadczenia majątkowe w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 41
 206. Przebieg zebrań wiejskich 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 207. Sołectwo Roztoki | Sołtys: Nowak Jacek, adres: Roztoki 4, tel. 608 767 074
  Wyświetleń: 41
 208. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przepałkowie za rok 2022
  Wyświetleń: 41
 209. Wykonywanie zadań wyborczych
  Wyświetleń: 41
 210. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośno za 2022 rok
  Wyświetleń: 40
 211. Harmonogram zebrań wiejskich 2018 r.
  Wyświetleń: 40
 212. Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.
  Wyświetleń: 40
 213. Nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.
  Wyświetleń: 40
 214. Obwieszczenie Wójta Gminy Gostycyn
  Wyświetleń: 40
 215. Stawki podatków i opłat w 2023 roku
  Wyświetleń: 40
 216. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 40
 217. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.55.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sośno na 2019 rok
  Wyświetleń: 40
 218. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.67.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 40
 219. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.87.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2018 – 2028
  Wyświetleń: 40
 220. DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 39
 221. Harmonogram zebrań wiejskich 2017 r.
  Wyświetleń: 39
 222. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o opiniach organów współdziałających - przebudowa drogi w Tuszkowie
  Wyświetleń: 39
 223. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 39
 224. Wykaz członków rad sołeckich wybranych na kadencję 2019-2023
  Wyświetleń: 39
 225. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.69.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 39
 226. Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno”
  Wyświetleń: 38
 227. Petycja z dnia 27 października 2023 r. dotycząca podpisów elektronicznych
  Wyświetleń: 38
 228. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 38
 229. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania treści projektów statutów sołectw gminy Sośno
  Wyświetleń: 38
 230. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 231. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 38
 232. Zmiany wśród sołtysów 2017 r.
  Wyświetleń: 38
 233. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośno za 2021 rok
  Wyświetleń: 37
 234. Harmonogram zebrań wiejskich – wybory sołtysów i rad sołeckich 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 235. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Farma Fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 37
 236. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
  Wyświetleń: 37
 237. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Farma Fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 37
 238. Protokół z obrad LX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 7 września 2023 roku
  Wyświetleń: 37
 239. Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji
  Wyświetleń: 37
 240. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 241. Sprawozdanie finansowe Samorządowego Przedszkola w Sośnie za 2022 rok
  Wyświetleń: 37
 242. Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie za 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 243. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”
  Wyświetleń: 37
 244. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 245. Zadania gminy
  Wyświetleń: 37
 246. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.72.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 37
 247. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.79.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2020 – 2029
  Wyświetleń: 37
 248. Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia 29.03.2023 r.
  Wyświetleń: 36
 249. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Sośno, udokumentowana protokołem kontroli Nr RIO/KF/54/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 36
 250. Łączne sprawozdania finansowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 36
 251. Plakaty komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 36
 252. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 36
 253. Skład i dyżury Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 36
 254. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 36
 255. Zapytanie ofertowe – odśnieżanie 2023
  Wyświetleń: 36
 256. Informacja o dodatkowym odbiorze zmieszanych odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 35
 257. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31 grudnia 2017
  Wyświetleń: 35
 258. Kolejne dofinansowanie dla Gminy Sośno!
  Wyświetleń: 35
 259. Łączne sprawozdania finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 35
 260. Obwieszczenie o kandydatach na senatorów
  Wyświetleń: 35
 261. Raport o stanie Gminy Sośno w 2019 roku
  Wyświetleń: 35
 262. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 35
 263. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2020 r.
  Wyświetleń: 35
 264. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 35
 265. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 35
 266. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 35
 267. Zarządzenia Wójta Gminy Sośno
  Wyświetleń: 35
 268. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.59.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2019 rok
  Wyświetleń: 35
 269. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.63.2023 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem opiniowania ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.
  Wyświetleń: 35
 270. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.70.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 35
 271. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 35
 272. KOMUNIKAT NR 1/2023 PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z DNIA 20.10.2023 R.
  Wyświetleń: 34
 273. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie za 2022 r.
  Wyświetleń: 34
 274. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Sośnie za 2022 rok
  Wyświetleń: 34
 275. test
  Wyświetleń: 34
 276. UCHWAŁA NR XI/66/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019 – 2029
  Wyświetleń: 34
 277. UCHWAŁA Nr XXI/131/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2016 – 2026
  Wyświetleń: 34
 278. UCHWAŁA NR XXIII/147/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 34
 279. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.86.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Sośno na 2018 rok
  Wyświetleń: 34
 280. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sośno i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wyświetleń: 33
 281. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym - budowa drogi w Przepałkowie
  Wyświetleń: 33
 282. Projekty uchwał na LXII sesję Rady Gminy Sośno (30 listopad 2023 roku)
  Wyświetleń: 33
 283. Przebieg zebrań wiejskich podczas których uchwalono fundusz sołecki na 2023 rok
  Wyświetleń: 33
 284. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 33
 285. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 33
 286. Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sośno
  Wyświetleń: 33
 287. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 33
 288. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sośno na 2020 rok
  Wyświetleń: 33
 289. Zaświadczenie o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego
  Wyświetleń: 33
 290. Zmiana terminu zebrania wiejskiego w Dziednie 2018 r.
  Wyświetleń: 33
 291. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 32
 292. Informacja o osiągniętych przez Gminę Sośno poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2020
  Wyświetleń: 32
 293. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego „„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno”
  Wyświetleń: 32
 294. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 148/2, obręb Sitno gm. Sośno”
  Wyświetleń: 32
 295. Informacje o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
  Wyświetleń: 32
 296. Kontrola problemowa gospodarki finansowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie, udokumentowana protokołem kontroli Nr RIO/KF/58/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 32
 297. Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sośno
  Wyświetleń: 32
 298. Nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest
  Wyświetleń: 32
 299. Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania o działaniach organów współdziałających – Farma fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 32
 300. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46,5MW w Przepałkowie
  Wyświetleń: 32
 301. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie, opinię warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – PV Skoraczewo o mocy 28 MW
  Wyświetleń: 32
 302. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym – Farma Fotowoltaiczna w Roztokach
  Wyświetleń: 32
 303. Ogłoszenie o sprzedaży autobusu marki MERCEDES BENZ 312 w trybie przetargu nieograniczonego / 22.09.2023 r.
  Wyświetleń: 32
 304. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej – 2020 r.
  Wyświetleń: 32
 305. Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 32
 306. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  Wyświetleń: 32
 307. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 32
 308. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.65.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 32
 309. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.9.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r.
  Wyświetleń: 32
 310. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RI.6220.13.2021 z dnia 16.11.2022 r.
  Wyświetleń: 31
 311. Obwieszenie o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 31
 312. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej – 2021 r.
  Wyświetleń: 31
 313. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. – urząd, jednostki
  Wyświetleń: 31
 314. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 31
 315. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 31
 316. Raport ooś - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28 MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie
  Wyświetleń: 31
 317. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Wąwelnie za 2022 rok
  Wyświetleń: 31
 318. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektami uchwał – aktów prawa miejscowego dotyczących ich działalności
  Wyświetleń: 31
 319. UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019-2029
  Wyświetleń: 31
 320. Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy na cele rolne
  Wyświetleń: 31
 321. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośno za 2020 r.
  Wyświetleń: 30
 322. Informacja o osiągniętych przez Gminę Sośno poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2019
  Wyświetleń: 30
 323. Odpowiedź na petycję z dnia 16 października w sprawie audytów technologicznych
  Wyświetleń: 30
 324. Projekt protokołu z obrad LIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 30
 325. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 30
 326. Wójt Gminy Sośno ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektami uchwał – aktów prawa miejscowego dotyczących ich działalności
  Wyświetleń: 30
 327. Bilans łączny jednostek i zakładu budżetowego Gminy Sośno za rok 2018
  Wyświetleń: 29
 328. Budowa placów zabaw
  Wyświetleń: 29
 329. Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania o zebranym materiale dowodowym dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 148/2, obręb Sitno gm. Sośno”.
  Wyświetleń: 29
 330. Raport o stanie Gminy Sośno w 2020 roku
  Wyświetleń: 29
 331. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”
  Wyświetleń: 29
 332. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok
  Wyświetleń: 29
 333. UCHWAŁA NR IX/55/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019 – 2029
  Wyświetleń: 29
 334. UCHWAŁA Nr XIX/116/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2016 – 2026
  Wyświetleń: 29
 335. UCHWAŁA Nr XXII/143/16 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017 – 2027
  Wyświetleń: 29
 336. Wniosek o wydanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 29 w obrębie Wąwelno w gminie Sośno”.
  Wyświetleń: 29
 337. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 232/2 w obrębie Skoraczewo w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 29
 338. Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 148/2, obręb Sitno gm. Sośno”
  Wyświetleń: 29
 339. Bilans Szkoły Podstawowej w Sośnie za rok 2018
  Wyświetleń: 28
 340. Imienny wykaz głosowań radnych z LXI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2023 roku
  Wyświetleń: 28
 341. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo
  Wyświetleń: 28
 342. Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem stosunku pracy
  Wyświetleń: 28
 343. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. – urząd, jednostki
  Wyświetleń: 28
 344. Oświadczenia majątkowe za 2019 r. – urząd, jednostki
  Wyświetleń: 28
 345. Projekt Programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
  Wyświetleń: 28
 346. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 28
 347. ŚWIADCZENIA USŁUG ZWIĄZANYCH Z MECHANICZNYM ODŚNIEŻANIEM DRÓG STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SOŚNO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2024 DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU
  Wyświetleń: 28
 348. Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia „Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na nawadnianiu upraw rolnych w Wąwelnie
  Wyświetleń: 28
 349. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 28
 350. Zgłoszenie wyjazdu za granicę
  Wyświetleń: 28
 351. Bilans Samorządowego Przedszkola w Sośnie za rok 2018
  Wyświetleń: 27
 352. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 – gmina Sośno
  Wyświetleń: 27
 353. OBWIESZCZENIE – Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika Przepałkowo PV Sępólno Krajeńskie III
  Wyświetleń: 27
 354. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie
  Wyświetleń: 27
 355. Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2020 roku
  Wyświetleń: 27
 356. Projekt protokołu z obrad LIV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 23 lutego 2023 roku
  Wyświetleń: 27
 357. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 27
 358. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok
  Wyświetleń: 27
 359. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 19/1 w obrębie Tuszkowo w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 27
 360. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„Budowa do 40 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 88/2, 197 w obrębie Tuszkowo w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 27
 361. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.50.2023 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku
  Wyświetleń: 27
 362. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 26
 363. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o opiniach organów współdziałających - budowa drogi w Przepałkowie
  Wyświetleń: 26
 364. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 148/2, obręb Sitno gm. Sośno”.
  Wyświetleń: 26
 365. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu – budowa farmy fotowoltaicznej w Skoraczewie o mocy 28MW
  Wyświetleń: 26
 366. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 34/1 o pow. 0,30 ha w Przepałkowie
  Wyświetleń: 26
 367. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 34/1 o pow. 0,30 ha w Przepałkowie
  Wyświetleń: 26
 368. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sośno na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030”
  Wyświetleń: 26
 369. Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 26
 370. Projekt protokołu z obrad LI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 14 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 26
 371. Projekt protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2020 roku
  Wyświetleń: 26
 372. PROJEKT- Program współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  Wyświetleń: 26
 373. Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofertowe na 2018r
  Wyświetleń: 26
 374. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 375. Wójt Gminy Sośno ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie Programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
  Wyświetleń: 26
 376. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 26
 377. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno”.
  Wyświetleń: 26
 378. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.43.2022 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 26
 379. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośno za 2019 rok
  Wyświetleń: 25
 380. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika o mocy 2 MW Przepałkowo
  Wyświetleń: 25
 381. Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie zmiany tzw „uchwały antysmogowej”
  Wyświetleń: 25
 382. Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania działaniach organów współdziałających (Wód Polskich) – Farma fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 25
 383. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo
  Wyświetleń: 25
 384. Ocena jakości wody – Samorządowe Przedszkole w Sośnie
  Wyświetleń: 25
 385. Ocena jakości wody – Sitno
  Wyświetleń: 25
 386. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Rogalinie
  Wyświetleń: 25
 387. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Wielowiczu dz. nr 122/2 o pow. 06649 ha
  Wyświetleń: 25
 388. Projekt protokołu z obrad LVI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 20 kwietnia 2023 roku
  Wyświetleń: 25
 389. Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno – etap I.
  Wyświetleń: 25
 390. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  Wyświetleń: 25
 391. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 25
 392. UCHWAŁA NR XXXV/229/2021 RADY GMINY SOŚNO z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
  Wyświetleń: 25
 393. Wójt Gminy Sośno ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie Programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
  Wyświetleń: 25
 394. Zaproszenie na LX sesję Rady Gminy Sośno
  Wyświetleń: 25
 395. Zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 25
 396. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 24
 397. Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia 16.09.2022 r.
  Wyświetleń: 24
 398. Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r.
  Wyświetleń: 24
 399. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika w Skoraczewie
  Wyświetleń: 24
 400. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – biogazownia Sitno
  Wyświetleń: 24
 401. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w spr. zmiany lasu na użytek rolny dz. nr 306/2 obręb Sośno – przedłużenie terminu 10.11.2022
  Wyświetleń: 24
 402. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego – budowa farmy fotowoltaicznej w Skoraczewie o mocy 28 MW
  Wyświetleń: 24
 403. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o rozpoczęciu ponownej procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poniższego przedsięwzięcia – – Farma Fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 24
 404. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż – Sitno budynek mieszkalny dz. nr 118/2
  Wyświetleń: 24
 405. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obr. Mierucin, cz. obr. Skoraczewo, Wąwelno, Jaszkowo, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 24
 406. Ogłoszenie o sprzedaży autobusu marki MERCEDES BENZ 312 w trybie przetargu nieograniczonego / 23.10.2023 r.
  Wyświetleń: 24
 407. Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie
  Wyświetleń: 24
 408. Petycja w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 40 MW na terenie wsi Tuszkowo
  Wyświetleń: 24
 409. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 24
 410. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 24
 411. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
  Wyświetleń: 24
 412. UCHWAŁA NR XLI/270/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 24
 413. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Sitno budynek mieszkalny dz. nr 118/2
  Wyświetleń: 24
 414. Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 24
 415. Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019
  Wyświetleń: 23
 416. Bilans Samorządowego Przedszkola w Sośnie za rok 2019
  Wyświetleń: 23
 417. Budżet Gminy Sośno na 2017 r.
  Wyświetleń: 23
 418. Informacja dot. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośno za 2019 r.
  Wyświetleń: 23
 419. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na nawadnianiu upraw rolnych w Wąwelnie
  Wyświetleń: 23
 420. Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż dz. nr 34/1 o pow. 0,30 ha w Przepałkowie
  Wyświetleń: 23
 421. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 23
 422. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Sośno, dot. cz. obr. ewid. Wielowicz, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 23
 423. OBWIESZCZENIE Informacja o zmianie zakresu przedsięwzięcia spowodowanego błędnym zapisem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Farma fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 23
 424. Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi gminnej w Przepałkowie
  Wyświetleń: 23
 425. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w spr. zmiany lasu na użytek rolny dz. nr 306/2 obręb Sośno – przedłużenie terminu
  Wyświetleń: 23
 426. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron – budowa farmy fotowoltaicznej w Przepałkowie zw. PV Sępólno Kraj. II
  Wyświetleń: 23
 427. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 23
 428. Obwieszczenie zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika w Mierucinie
  Wyświetleń: 23
 429. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym – „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko”
  Wyświetleń: 23
 430. Ocena jakości wody w zakresie wymagań dotyczących substancji promieniotwórczych – wodociąg publiczny w Rogalinie 15.02.2023
  Wyświetleń: 23
 431. Ogłoszenie o przetargu – Sitno budynek mieszkalny dz. nr 118/2
  Wyświetleń: 23
 432. Oświadczenia majątkowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 433. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne
  Wyświetleń: 23
 434. Pomoc materialna dla uczniów – zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 23
 435. Półroczne sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 23
 436. Projekt protokołu z obrad LIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 23
 437. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
  Wyświetleń: 23
 438. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 23
 439. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 23
 440. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022
  Wyświetleń: 23
 441. Uchwała Nr II/10/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 23
 442. Wójt Gminy Sośno
  Wyświetleń: 23
 443. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.35.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 23
 444. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.96.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018 – 2028
  Wyświetleń: 23
 445. Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja Nr 3 opublikowana w dniu 02.11.2023 r.)
  Wyświetleń: 22
 446. Decyzja – zezwolenie na usunięcie drzewa przydrożnego.
  Wyświetleń: 22
 447. Informacja o podpisaniu umowy „Aktywny senior w Toninku”
  Wyświetleń: 22
 448. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa studni w Wąwelnie
  Wyświetleń: 22
 449. Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 22
 450. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Przepałkowo, gmina Sośno
  Wyświetleń: 22
 451. OBWIESZCZENIE – Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika Przepałkowo PV Sępólno Krajeńskie IV
  Wyświetleń: 22
 452. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji środowiskowej o zmianie lasu na użytek rolny – dz. nr 306/2 obręb Sośno
  Wyświetleń: 22
 453. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w spr. zamiany lasu na użytek rolny dz. nr 306/2 obręb Sośno
  Wyświetleń: 22
 454. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu – fotowoltaika Przepałkowo
  Wyświetleń: 22
 455. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika w Skoraczewie
  Wyświetleń: 22
 456. Ocena jakości wody – Sitno 2021
  Wyświetleń: 22
 457. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 423 Sośno (pod garaż)
  Wyświetleń: 22
 458. Oświadczenia majątkowe za 2017 r. – urząd, jednostki
  Wyświetleń: 22
 459. Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem stosunku pracy
  Wyświetleń: 22
 460. Petycja z dnia 20 lutego w sprawie przejścia dla pieszych w Sośnie
  Wyświetleń: 22
 461. Projekt protokołu z obrad LV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 30 marca 2023 roku
  Wyświetleń: 22
 462. Projekt protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 22
 463. Rada sołecka w Dziednie
  Wyświetleń: 22
 464. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020310C relacji Tuszkowo – Popielewo na odcinku o długości 1,155 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+155 w miejscowości Tuszkowo”.
  Wyświetleń: 22
 465. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 22
 466. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.3.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 22
 467. Bilans Szkoły Podstawowej w Sośnie za rok 2019
  Wyświetleń: 21
 468. Bilans Szkoły Podstawowej w Wąwelnie za rok 2019
  Wyświetleń: 21
 469. Bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2018
  Wyświetleń: 21
 470. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (fotowoltaika w Mierucinie)
  Wyświetleń: 21
 471. Mieszkańcy Mierucina wybierali sołtysa 2017 r.
  Wyświetleń: 21
 472. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 29 w obrębie Wąwelno w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 21
 473. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Zamiana części lasu o pow. 0,90 ha , dz. nr 171 i nr 252, położonych w Przepałkowie
  Wyświetleń: 21
 474. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w spr. zmiany lasu na użytek rolny dz. nr 306/2 obręb Sosno – zakończenie postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 21
 475. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłozenia raportu dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko”
  Wyświetleń: 21
 476. Ocena jakości wody – Przepałkowo
  Wyświetleń: 21
 477. Ocena jakości wody – Szkoła Podstawowa w Przepałkowie, Biuro ZGK w Sośnie 03.07.2023
  Wyświetleń: 21
 478. Ocena jakości wody w zakresie wymagań dotyczących substancji promieniotwórczych – wodociąg publiczny w Sitnie 15.02.2023
  Wyświetleń: 21
 479. Ogłoszenie – wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 123/1 o pow. 0,2527 ha w Sitnie
  Wyświetleń: 21
 480. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr. Mierucin, cz. obr. Skoraczewo, Wąwelno, Jaszkowo, gm. Sośno., gm. Sośno.
  Wyświetleń: 21
 481. Ogłoszenie o sprzedaży autobusu marki MERCEDES BENZ 312 w trybie przetargu nieograniczonego / 09.10.2023 r.
  Wyświetleń: 21
 482. Petycja w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 6 MW na terenie wsi Tuszkowo
  Wyświetleń: 21
 483. Projekt protokołu z obrad L sesji Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 21
 484. Projekt protokołu z obrad LVII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 maja 2023 roku
  Wyświetleń: 21
 485. Przebudowa i rozbudowa budynków
  Wyświetleń: 21
 486. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 21
 487. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Sośno za 2020 r.
  Wyświetleń: 21
 488. UCHWAŁA NR L/328/2022 RADY GMINY SOŚNO z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
  Wyświetleń: 21
 489. UCHWAŁA Nr XXII/141/16 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2016 – 2026
  Wyświetleń: 21
 490. Uchwała Nr XXXII/216/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 21
 491. Uchwała Nr XXXVI/234/18 Rady Gminy Sośno z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 21
 492. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 21
 493. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.12.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 21
 494. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.12.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 21
 495. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.26.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.
  Wyświetleń: 21
 496. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.28.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sośno w 2019 roku
  Wyświetleń: 21
 497. Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na nawadnianiu upraw rolnych w Wąwelnie
  Wyświetleń: 21
 498. Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – obora Jaszkowo
  Wyświetleń: 21
 499. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika w Mierucinie
  Wyświetleń: 21
 500. Zebrania wiejskie – wrzesień 2016
  Wyświetleń: 21
 501. Bilans Szkoły Podstawowej w Przepałkowie za rok 2019
  Wyświetleń: 20
 502. Bilans Urzędu Gminy Sośno za rok 2019
  Wyświetleń: 20
 503. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 1,020 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+265,00, a km 1+285 o długości 1,020 km, połączona z jej budową na odcinku o długości 1,115 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+285,00 a km 2+400 w miejscowości Sitno,
  Wyświetleń: 20
 504. Obwieszczenie – wszczęcie postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7MW na działkach ewidencyjnych nr 114/3 i 141/1 obręb 0011 Skoraczewo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”.
  Wyświetleń: 20
 505. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa drogi krajowej nr 25
  Wyświetleń: 20
 506. OBWIESZCZENIE Informacja o zmianie zakresu przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zmianie dotychczas ustalonych stron postępowania – Farma fotowoltaiczna w Roztokach
  Wyświetleń: 20
 507. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sośno na lata 2021-2030”
  Wyświetleń: 20
 508. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 122 w obrębie Mierucin, gmina Sośno”.
  Wyświetleń: 20
 509. Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko”
  Wyświetleń: 20
 510. OCENA JAKOŚCI WODY
  Wyświetleń: 20
 511. Ocena jakości wody - Rogalin
  Wyświetleń: 20
 512. Ocena jakości wody – budynek Przedszkola Samorządowego w Sośnie 16.12.2022
  Wyświetleń: 20
 513. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie 13.12.2022
  Wyświetleń: 20
 514. Ogłoszenie – wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 34/1 o pow. 0,30 ha w Przepałkowie
  Wyświetleń: 20
 515. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 113 o pow. 0,40 ha Tonin
  Wyświetleń: 20
 516. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dz. nr 68/2 o pow. 0,06 ha w Sośnie
  Wyświetleń: 20
 517. Projekt protokołu z obrad LII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 20
 518. Projekt protokołu z obrad LVIII uroczystej sesji Rady Gminy Sośno z dnia 22 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 20
 519. Rada Gminy Sośno
  Wyświetleń: 20
 520. Sołectwa
  Wyświetleń: 20
 521. UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019-2029
  Wyświetleń: 20
 522. UCHWAŁA Nr XXXIX/262/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018 – 2028
  Wyświetleń: 20
 523. Urząd Gminy Sośno
  Wyświetleń: 20
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Sosno dz. 423 (pod garaż)
  Wyświetleń: 20
 525. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Sitnie – dz. nr 459 o pow. 0,0178 ha
  Wyświetleń: 20
 526. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 20
 527. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.37.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 20
 528. Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018
  Wyświetleń: 19
 529. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020 – gmina Sośno
  Wyświetleń: 19
 530. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – obora Jaszkowo
  Wyświetleń: 19
 531. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 19
 532. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
  Wyświetleń: 19
 533. Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie do 11 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 17, 18/3 w obrębie Tonin w gminie Sośno"
  Wyświetleń: 19
 534. Obwieszczenie – o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych m 159 i 15 obręb 0008 Przepałkowo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE III
  Wyświetleń: 19
 535. OBWIESZCZENIE – Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poniższego przedsięwzięcia – fotowoltaika w Roztokach
  Wyświetleń: 19
 536. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w spr. zamiany lasu na użytek rolny dz. nr 306/2 obręb Sośno – przedłużenie terminu
  Wyświetleń: 19
 537. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu – Farma fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 19
 538. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu – farma fotowoltaiczna w Przepałkowie o mocy 9MWp
  Wyświetleń: 19
 539. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania administracyjnego – „Farma fotowoltaiczna Roztoki”
  Wyświetleń: 19
 540. Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego – – budowa farmy fotowoltaicznej w Przepałkowie
  Wyświetleń: 19
 541. Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebranym materiale dowodowym dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie budynku inwentarskiego – obory uwięziowej dla bydła opasowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 183 oraz 78 obręb Jaszkowo, gmina Sośno”
  Wyświetleń: 19
 542. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
  Wyświetleń: 19
 543. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 8, 9, 10, 13/2, 57/3 obręb 0008 Przepałkowo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE II
  Wyświetleń: 19
 544. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa drogi krajowej nr 25
  Wyświetleń: 19
 545. Ocena jakości wody – Szkoła Podstawowa w Sośnie 04.05.2023
  Wyświetleń: 19
 546. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie 19.10.2022
  Wyświetleń: 19
 547. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Rogalinie 10.11.2022
  Wyświetleń: 19
 548. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Rogalinie 16.03.2023
  Wyświetleń: 19
 549. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie 27.01.2023
  Wyświetleń: 19
 550. Ocena jakości wody ciepłej – budynek Samorządowego Przedszkola w Sośnie 11.08.2023
  Wyświetleń: 19
 551. Ocena jakości wody ciepłej – Przedszkole Samorządowe w Sośnie 01.02.2023
  Wyświetleń: 19
 552. Ocena jakości wody ciepłej – Szkoła Podstawowa w Sośnie 01.02.2023
  Wyświetleń: 19
 553. Ocena jakości wody w zakresie wymagań dotyczących substancji promieniotwórczych – wodociąg publiczny w Przepałkowie 15.02.2023
  Wyświetleń: 19
 554. Ogłoszenie o II przetargu – sprzedaż dz.nr 18/3 o pow. 0,11 ha w Płoskowie
  Wyświetleń: 19
 555. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Płoskowie – dz. nr 18/3 o pow. 0,11 ha
  Wyświetleń: 19
 556. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntu w Płoskowie dz. nr 18/3 o pow. 0,11 ha
  Wyświetleń: 19
 557. Raport o stanie Gminy Sośno w 2022 roku
  Wyświetleń: 19
 558. UCHWAŁA Nr XXIX/182/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017 – 2027
  Wyświetleń: 19
 559. UCHWAŁA Nr XXXI/198/17 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017-2027
  Wyświetleń: 19
 560. UCHWAŁA NR XXXI/204/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
  Wyświetleń: 19
 561. Uchwała Nr XXXVIII/248/18 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 19
 562. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Sośno dz. 424 (pod garaż)
  Wyświetleń: 19
 563. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Wąwelno dz. nr 92-3
  Wyświetleń: 19
 564. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.20.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 19
 565. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.78.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Sośno na 2020 rok
  Wyświetleń: 19
 566. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 159 i 15 obręb 0008 Przepałkowo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE III.
  Wyświetleń: 18
 567. Aneks nr 3 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 158 000 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek o nr ew. 11/2, 12/2, 13, 14/1, 22/3 ob. Wielowicz w gm. Sośno oraz 52/1 i 53/9 w ob. Wysoka Krajeńska w gm. Sępólno Krajeńskie, a także o nr ew. 153/9 w ob. Suchorączek w gm. Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, o całkowitej powierzchni gruntów zajętych pod instalację ok. 79,2 ha”.
  Wyświetleń: 18
 568. Bilans łączny jednostek i zakładu budżetowego Gminy Sośno za rok 2019
  Wyświetleń: 18
 569. Bilans Urzędu Gminy Sośno za rok 2018
  Wyświetleń: 18
 570. Decyzja – Zezwolenie na usunięcie drzew przydrożnych
  Wyświetleń: 18
 571. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 0,720 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+274, a km 0+994 jej przebiegu miejscowości Przepałkowo”
  Wyświetleń: 18
 572. Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r.
  Wyświetleń: 18
 573. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno, gmina Sośno
  Wyświetleń: 18
 574. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Skoraczewie na działce o nr ew. 14/1, obręb Skoraczewo, gmina Sośno”
  Wyświetleń: 18
 575. Obwieszczenie o wszczęciu postęp. adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa i budowa drogi w Sitnie
  Wyświetleń: 18
 576. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji instalacji elektroenergetycznej o mocy do 9MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na dz. nr 64/2 obręb Przepałkowo
  Wyświetleń: 18
 577. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i zawiadomienie Stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Roztoki”
  Wyświetleń: 18
 578. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – informacja o wydaniu decyzji środowiskowej o zmianie lasu na użytek rolny – dz. nr 306/2 obręb Sośno
  Wyświetleń: 18
 579. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w spr. wyznaczenia nowego terminu zalatwienia sprawy w postępowaniu adm. dot. zamiany lasu na użytek rolny dz. nr 306/2 obręb Sośno
  Wyświetleń: 18
 580. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia – Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko.
  Wyświetleń: 18
 581. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem przed wydaniem decyzji ulicp – budowa ogólnodostępnej wewnętrzenej drogi gminnej w miejscowości Roztoki
  Wyświetleń: 18
 582. Ocena jakości wody – Przedszkole Samorządowe w Sośnie 04.05.2023
  Wyświetleń: 18
 583. Ocena jakości wody – Przepałkowo 2021
  Wyświetleń: 18
 584. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie 05.04.2022
  Wyświetleń: 18
 585. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie 28.07.2022
  Wyświetleń: 18
 586. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie 16.03.2022
  Wyświetleń: 18
 587. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie 24.05.2022
  Wyświetleń: 18
 588. Ocena obszarowa jakości wody
  Wyświetleń: 18
 589. Ocena obszarowa jakości wody 02.08.2022
  Wyświetleń: 18
 590. Ocena obszarowa jakości wody 02.08.2023
  Wyświetleń: 18
 591. Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2021 r.
  Wyświetleń: 18
 592. Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2022 roku.
  Wyświetleń: 18
 593. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.nr 459 o pow. 0,0178 ha w Sitnie
  Wyświetleń: 18
 594. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 459 o pow. 0,0178 ha w Sitnie
  Wyświetleń: 18
 595. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Toninie (remiza)
  Wyświetleń: 18
 596. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 18
 597. Projekt protokołu z obrad XXII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 15 października 2020 roku
  Wyświetleń: 18
 598. Projekt protokołu z obrad XXXII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 18
 599. PROJEKT- Program współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 18
 600. Protokoły
  Wyświetleń: 18
 601. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 18
 602. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 18
 603. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r.
  Wyświetleń: 18
 604. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Sośnie za rok 2020
  Wyświetleń: 18
 605. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
  Wyświetleń: 18
 606. Statut Gminy Sośno
  Wyświetleń: 18
 607. UCHWAŁA NR XXIX/181/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 18
 608. Uchwała Nr XXXII/211/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Budżetu Gminy Sośno na lata 2017-2027
  Wyświetleń: 18
 609. Wniosek z dnia 28.04.2023 r. Znak: ZD-PG.6323.05-p.2023.MN-M Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie w sprawie: wydania zezwolenia na usunięcie drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej
  Wyświetleń: 18
 610. Wójt Gminy Sośno podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż dz. nr 68/2 o pow. 0,06 ha położonej w Sośnie
  Wyświetleń: 18
 611. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.10.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 18
 612. Zarządzenie Nr RO.0050.113.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017 – 2027
  Wyświetleń: 18
 613. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.21.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2018 rok
  Wyświetleń: 18
 614. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.58.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku
  Wyświetleń: 18
 615. Zezwolenie na usunięcie drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowe.
  Wyświetleń: 18
 616. Bilans Szkoły Podstawowej w Przepałkowie za rok 2018
  Wyświetleń: 17
 617. Bilans Szkoły Podstawowej w Wąwelnie za rok 2018
  Wyświetleń: 17
 618. Bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2019
  Wyświetleń: 17
 619. Budżet gminy
  Wyświetleń: 17
 620. Gmina Sośno otrzymała kolejne dofinansowanie!
  Wyświetleń: 17
 621. Łączne sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 17
 622. Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania o zebranym materiale dowodowym w spr. wydania decyzji o środowisk. uwarunk. dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7MW na działkach ewidencyjnych nr 114/3 i 141/1 obręb 0011 Skoraczewo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”.
  Wyświetleń: 17
 623. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa budynku inwentarskiego – obory uwięziowej dla bydła opasowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 183 oraz 78 obręb Jaszkowo, gmina Sośno”
  Wyświetleń: 17
 624. Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi gminnej relacji Tuszkowo – Popielewo
  Wyświetleń: 17
 625. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu – Budowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko
  Wyświetleń: 17
 626. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego – budowa farmy fotowoltaicznej w Przepałkowie o mocy 9MWp
  Wyświetleń: 17
 627. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji ULICP o znaczeniu gminnym
  Wyświetleń: 17
 628. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.
  Wyświetleń: 17
 629. Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Rogalinie - 06.11.2023 r.
  Wyświetleń: 17
 630. Ocena jakości wody – Sklep spożywczy w Sitnie i Szkoła Podstawowa w Wąwelnie 03.07.2023
  Wyświetleń: 17
 631. Ocena jakości wody – SUW Przepałkowo 27.12.2022
  Wyświetleń: 17
 632. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie 03.04.2023
  Wyświetleń: 17
 633. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie 07.06.2022
  Wyświetleń: 17
 634. Ocena jakości wody 13.09.2022
  Wyświetleń: 17
 635. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 37,44 m kw w Wielowiczu (b.biblioteka)
  Wyświetleń: 17
 636. Ogłoszenie o przetargu – Wąwelno dz. nr 92-3
  Wyświetleń: 17
 637. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. nr 123/1 o pow. 0,2527 ha w Sitnie (pod wieżą stacji bazowej telefonii komórkowej)
  Wyświetleń: 17
 638. Ogłoszenie wykazu gruntu przeznaczonego do dzierżawy o pow. 0,02 ha w Szynwałdzie
  Wyświetleń: 17
 639. Prawidłowa jakość wody w hydroforni Rogalin
  Wyświetleń: 17
 640. Program współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 17
 641. Projekt protokołu z obrad XLVI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 17
 642. Projekt protokołu z obrad XVI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 17
 643. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. .: „Budowa ujęcia wód podziemnych o głębokości powyżej 100 m oraz zdolności poboru powyżej 10 m3/godz. na działce o nr ewid. 215/2 obręb Wąwelno, gmina Sośno”
  Wyświetleń: 17
 644. Rozpatrzenie petycji z dnia 25 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
  Wyświetleń: 17
 645. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Gmina Sośno otrzymała kolejne dofinansowania!!!!!!!!
  Wyświetleń: 17
 646. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2020 r.
  Wyświetleń: 17
 647. Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 17
 648. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przepałkowie za rok 2020
  Wyświetleń: 17
 649. UCHWAŁA NR XXIV/155/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 17
 650. UCHWAŁA NR XXVI/168/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 17
 651. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 11 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 17, 18/3 w obrębie Tonin w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 17
 652. Wykaz nieruchomości do sprzedaży – lokal użytkowy nr 2 o pow. 37,44 m kw w Wielowiczu nr 27 (biblioteka)
  Wyświetleń: 17
 653. Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Olszewka dz. nr 30/12 o pow. 0,7260 ha
  Wyświetleń: 17
 654. Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Płosków dz. nr 18/3 o pow. 0,11 ha
  Wyświetleń: 17
 655. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.33.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
  Wyświetleń: 17
 656. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.42.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 17
 657. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.8.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 17
 658. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.95.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 17
 659. Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczej (moc kogeneratorów do 1,6 MW)” w Sitnie
  Wyświetleń: 17
 660. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020310C relacji Tuszkowo – Popielewo na odcinku o długości 1,155 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+155 w miejscowości Tuszkowo”
  Wyświetleń: 16
 661. Informacja Wójta Gminy Sośno o naborze wniosków na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sośno na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2020 r.
  Wyświetleń: 16
 662. Informacja Wójta Gminy Sośno o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 16
 663. Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 16
 664. Kontrola gospodarki budżetowej
  Wyświetleń: 16
 665. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewid. 307/6 położonej w miejscowości Zielonka, obręb Sośno, gm. Sośno 2
  Wyświetleń: 16
 666. Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu o uzgodnienie/opinię warunków realizacji przedsięwzięcia -„Farma fotowoltaiczna Roztoki”
  Wyświetleń: 16
 667. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ULICP
  Wyświetleń: 16
 668. Odpowiedź na petycję z dnia 27 października 2023 r. dotycząca podpisów elektronicznych
  Wyświetleń: 16
 669. Ogłoszenie – wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 68/2 o pow. 0,06 ha w Sośnie
  Wyświetleń: 16
 670. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz. nr 123/1 o pow. 0,2527 ha w Sitnie (pod wieżą stacji bazowej telefonii komórkowej)
  Wyświetleń: 16
 671. Ogłoszenie o przetargu – Sośno dz. 424 (pod garaż)
  Wyświetleń: 16
 672. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż – las Dziedno
  Wyświetleń: 16
 673. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntu w Olszewce dz.nr 30/12 o pow. 0,7260 ha
  Wyświetleń: 16
 674. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Dziednie
  Wyświetleń: 16
 675. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 16
 676. Projekt protokołu z obrad nadzwyczajnej XVII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 24 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 16
 677. Projekt protokołu z obrad XLVII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2022 roku
  Wyświetleń: 16
 678. Projekt protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 16
 679. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie za 2021 r.
  Wyświetleń: 16
 680. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Sośnie za 2021 rok
  Wyświetleń: 16
 681. Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie za 2020 r.
  Wyświetleń: 16
 682. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok
  Wyświetleń: 16
 683. UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 16
 684. UCHWAŁA Nr XXVIII/179/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017 – 2027
  Wyświetleń: 16
 685. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przydrożnego.
  Wyświetleń: 16
 686. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 0,720 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+274, a km 0+994 jej przebiegu miejscowości Przepałkowo".
  Wyświetleń: 16
 687. Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na cele ogródka działkowego
  Wyświetleń: 16
 688. Zarządzenia Wójta 2
  Wyświetleń: 16
 689. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.15.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 16
 690. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.34.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 16
 691. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.36.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 16
 692. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.36.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 16
 693. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.40.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 16
 694. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.45.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 16
 695. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.49.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 16
 696. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.62.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 16
 697. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.83.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 16
 698. Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych m 8, 9, 10, 13/2, 57/3 obręb 0008 Przepałkowo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE II.
  Wyświetleń: 16
 699. Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 8, 9, 10, 13/2, 57/3 obręb 0008 Przepałkowo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE II.
  Wyświetleń: 16
 700. Zezwolenie na usunięcie drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej
  Wyświetleń: 16
 701. Budowa placów zabaw w miejscowościach Sitno i Rogalin
  Wyświetleń: 15
 702. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 15
 703. Dostawa oleju opałowego na 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 704. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 15
 705. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż dz. nr 113 w Toninie
  Wyświetleń: 15
 706. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 40 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 88/2, 197 w obrębie Tuszkowo w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 15
 707. Obwieszczenie – zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 150, 152/1, 154 obręb 0008 Przepałkowo”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE IV
  Wyświetleń: 15
 708. OBWIESZCZENIE o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sośno na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030”
  Wyświetleń: 15
 709. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na nawadnianiu upraw rolnych w Wąwelnie
  Wyświetleń: 15
 710. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie
  Wyświetleń: 15
 711. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 15
 712. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 15
 713. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 37,44 m kw. w Wielowiczu nr 27
  Wyświetleń: 15
 714. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2017 r.
  Wyświetleń: 15
 715. Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – Edycja 3 (PGR)
  Wyświetleń: 15
 716. Projekt protokołu z obrad LXI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2023 roku
  Wyświetleń: 15
 717. Projekt protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy Sośno z dnia 24 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 15
 718. Projekt protokołu z obrad XLII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 28 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 15
 719. Projekt protokołu z obrad XLIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 9 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 15
 720. Projekt protokołu z obrad XLV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 15 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 15
 721. Projekt protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 października 2022 roku
  Wyświetleń: 15
 722. Projekt protokołu z obrad XVIII sesji Rady Gminy Sośno, która przeprowadzona została w sposób zdalny za pośrednictwem łączy internetowych z dnia 30 kwietnia 2020 roku
  Wyświetleń: 15
 723. Projekt protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 30 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 15
 724. Projekt protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 30 września 2021 roku
  Wyświetleń: 15
 725. Projekt protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 10 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 15
 726. Projekt protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 15
 727. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
  Wyświetleń: 15
 728. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla Gminy Sośno!!!
  Wyświetleń: 15
 729. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przepałkowie za rok 2021
  Wyświetleń: 15
 730. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Wąwelnie za 2021 rok
  Wyświetleń: 15
 731. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Wąwelnie za rok 2020
  Wyświetleń: 15
 732. Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie za 2021 r.
  Wyświetleń: 15
 733. UCHWAŁA NR XXVII/175/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 15
 734. UCHWAŁA NR XXVIII/178/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 15
 735. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 97 obręb Wielowicz (teren cmentarza)
  Wyświetleń: 15
 736. Wójt Gminy Sośno podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy na cele rolne stanowiący własność Gminy Sośno
  Wyświetleń: 15
 737. Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 15
 738. Zagospodarowanie przestrz.
  Wyświetleń: 15
 739. Zakończenie kadencji 2014-2018 Wójt
  Wyświetleń: 15
 740. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.10.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 15
 741. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.102.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 15
 742. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.14.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 15
 743. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.16.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 15
 744. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Sośno na 2019 rok
  Wyświetleń: 15
 745. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.24.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 15
 746. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.46.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r.
  Wyświetleń: 15
 747. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.53.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 15
 748. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.6.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 15
 749. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.70.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 15
 750. Zezwolenie na usunięcie drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej:
  Wyświetleń: 15
 751. Adresy usług
  Wyświetleń: 14
 752. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 158 000 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek o nr ew. 11/2, 12/2, 13, 14/1, 22/3 ob. Wielowicz w gm. Sośno oraz 52/1 i 53/9 w ob. Wysoka Krajeńska w gm. Sępólno Krajeńskie, a także o nr ew. 153/9 w ob. Suchorączek w gm. Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, o całkowitej powierzchni gruntów zajętych pod instalację ok. 94,25 ha”. Działki o nr ew. 11/2, 12/2, 13, 14/1 i 22/3 obręb Wielowicz znajdują się w m.Roztoki.
  Wyświetleń: 14
 753. Kolejne dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przyznane!
  Wyświetleń: 14
 754. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 14
 755. Ocena jakości wody - Sitno
  Wyświetleń: 14
 756. Ogłoszenie – wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 111/8 o pow. 0,0305 ha w Dziednie
  Wyświetleń: 14
 757. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki w Dziednie
  Wyświetleń: 14
 758. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. obr. ewid. Wielowicz, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 14
 759. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 14
 760. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. – urząd, jednostki
  Wyświetleń: 14
 761. Petycja z 21 listopada 2023 r. dotycząca płatności dokonywanych online
  Wyświetleń: 14
 762. Petycje
  Wyświetleń: 14
 763. Pomoc poszkodowanym przez klęski żywiołowe 2015 i 2016
  Wyświetleń: 14
 764. Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28 MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie.
  Wyświetleń: 14
 765. Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na na budowie i eksploatacji instalacji elektroenergetycznej o mocy do 9MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 64/2 w obrębie geodezyjnym Przepałkowo
  Wyświetleń: 14
 766. Projekt protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 28 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 14
 767. Projekt protokołu z obrad XLIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 maja 2022 roku
  Wyświetleń: 14
 768. Projekt protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 28 października 2021 roku
  Wyświetleń: 14
 769. Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofertowe na 2019 r
  Wyświetleń: 14
 770. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie za 2020 r.
  Wyświetleń: 14
 771. Sprawozdanie finansowe Samorządowego Przedszkola w Sośnie za 2021 rok
  Wyświetleń: 14
 772. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przydrożnych
  Wyświetleń: 14
 773. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”.
  Wyświetleń: 14
 774. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 14
 775. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.1.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 stycznia 2018 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Sośno na 2018 rok.
  Wyświetleń: 14
 776. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.13.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 777. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Sośno na 2020 rok
  Wyświetleń: 14
 778. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.21.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 779. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.24.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 780. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.25.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 781. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.29.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 782. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.30.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2019 roku
  Wyświetleń: 14
 783. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.38.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
  Wyświetleń: 14
 784. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.41.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 785. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.44.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 786. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.47.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 787. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.52.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 788. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.6.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 789. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.67.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 790. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.71.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 791. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.87A.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 792. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.88.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 793. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.89.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 794. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.90.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 795. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.92.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami
  Wyświetleń: 14
 796. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.95.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 14
 797. Zasiewy poplonów
  Wyświetleń: 14
 798. Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działce nr 97 obręb Wielowicz gm. Sośno.
  Wyświetleń: 14
 799. Kopanie grobów na cmentarzu komunalnym w Sośnie
  Wyświetleń: 13
 800. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania – studni chłonnej na terenie cmentarza komunalnego w Sośnie
  Wyświetleń: 13
 801. Ogłoszenie – wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy na cele ogródka
  Wyświetleń: 13
 802. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. obr. ewidencyjnego Wielowicz, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 13
 803. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Płoskowie
  Wyświetleń: 13
 804. Program współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 13
 805. Projekt protokołu z obrad XLIV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 13
 806. Projekt protokołu z obrad XX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 24 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 13
 807. Projekt protokołu z obrad XXIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 9 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 13
 808. Projekt protokołu z obrad XXVII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 13
 809. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno, gmina Sośno
  Wyświetleń: 13
 810. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych – 27.11.2023 r.
  Wyświetleń: 13
 811. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkowie.
  Wyświetleń: 13
 812. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Sośno w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sośno w 2018 roku
  Wyświetleń: 13
 813. Samochodowe usługi asenizacyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie
  Wyświetleń: 13
 814. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”
  Wyświetleń: 13
 815. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 13
 816. UCHWAŁA NR XXV/161/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 13
 817. UCHWAŁA NR XXXII/210/17 z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017r.
  Wyświetleń: 13
 818. Uchwała Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie budżetu na 2018 rok.
  Wyświetleń: 13
 819. Usuwanie skutków nawałnicy
  Wyświetleń: 13
 820. Wniosek o usunięcie drzew
  Wyświetleń: 13
 821. Wójt Gminy Sośno podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 13
 822. Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy (ogródki)
  Wyświetleń: 13
 823. Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy na cele ogródka działkowego o pow. 400 m2 w Sitnie
  Wyświetleń: 13
 824. Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy na cele rolne 2020
  Wyświetleń: 13
 825. Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Dziedno dz. nr 98/3
  Wyświetleń: 13
 826. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.104.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 13
 827. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.112.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków.
  Wyświetleń: 13
 828. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.25.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 13
 829. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.26.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 13
 830. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.29.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 13
 831. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.39.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
  Wyświetleń: 13
 832. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.4.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 13
 833. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.52.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 13
 834. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.60.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 13
 835. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.64.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 września 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sośno na 2018 rok
  Wyświetleń: 13
 836. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.68.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 13
 837. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.75.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 13
 838. Dostawa oleju napędowego do stacji paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie w 2024 r.
  Wyświetleń: 12
 839. Nieruchomość rolna położona w Wielowiczu przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 12
 840. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 21.09.2022 r. – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej w m. Dziedno
  Wyświetleń: 12
 841. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poniższego przedsięwzięcia- PV Skoraczewo o mocy 28 MW
  Wyświetleń: 12
 842. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. nr 34/1 o pow. 0,30 ha w Przepałkowie
  Wyświetleń: 12
 843. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej w Wielowiczu
  Wyświetleń: 12
 844. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2019 r.
  Wyświetleń: 12
 845. Pomoc OHP w usuwaniu skutków nawałnic
  Wyświetleń: 12
 846. Projekt protokołu z obrad XXIV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 12
 847. Projekt protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 12
 848. Projekt protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 12
 849. Projekt protokołu z obrad XXX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 12
 850. Rada sołecka w Zielonce
  Wyświetleń: 12
 851. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 12
 852. Telefony alarmowe
  Wyświetleń: 12
 853. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacji instalacji elektroenergetycznej o mocy do 9MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 64/2 w obrębie geodezyjnym Przepałkowo.
  Wyświetleń: 12
 854. Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy o pow. 0,2461 ha w Wąwelnie
  Wyświetleń: 12
 855. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.109.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 856. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.17.2021 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 12
 857. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.22.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2017 r.
  Wyświetleń: 12
 858. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.27.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Sośno w 2019 roku
  Wyświetleń: 12
 859. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.39.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 860. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.4.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 861. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.42.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 862. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.44.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 863. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.47.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie”
  Wyświetleń: 12
 864. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.58.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 865. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.63.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 866. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.63.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 867. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66.1.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 868. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.69.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 869. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.72.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 870. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.78.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 871. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.80.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 872. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.81.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 873. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.88.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 874. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.99.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 12
 875. Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działce nr 97 obręb Wielowicz gm.Sośno.
  Wyświetleń: 12
 876. KRUS – pomoc w opłaceniu składek
  Wyświetleń: 11
 877. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Sośno, dot. cz. obrębu ewid. Wielowicz, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 11
 878. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach„Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020310C relacji Tuszkowo – Popielewo na odcinku o długości 1,155 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+155 w miejscowości Tuszkowo”
  Wyświetleń: 11
 879. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym – rozbudowa GDK
  Wyświetleń: 11
 880. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd wraz z przyłączeniami
  Wyświetleń: 11
 881. Odpady powstałe po przejściu huraganu
  Wyświetleń: 11
 882. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51
  Wyświetleń: 11
 883. Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych wiatrach z 05.10.2017 r. na 06.10.2017 r.
  Wyświetleń: 11
 884. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2018 r.
  Wyświetleń: 11
 885. Petycja z dnia 25 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
  Wyświetleń: 11
 886. Petycje 2023
  Wyświetleń: 11
 887. Pomoc w odbudowie uszkodzonych obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 11
 888. Projekt protokołu z obrad XXI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 16 września 2020 roku
  Wyświetleń: 11
 889. Projekt protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 11
 890. Projekt protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 11
 891. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – 24.11.2023 r.
  Wyświetleń: 11
 892. Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 Wójt
  Wyświetleń: 11
 893. Rozstrzygnięcie konkursu na realizowanie zadań w zakresie integracji osób w wieku emerytalnym w 2016 r.
  Wyświetleń: 11
 894. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno
  Wyświetleń: 11
 895. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 1,020 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+265,00, a km 1+285 o długości 1,020 km, połączona z jej budową na odcinku o długości 1,115 km zlokalizowanym pomiedzy km 1+285,00 a km 2+400 w miejscowości Sitno”,
  Wyświetleń: 11
 896. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.34.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 11
 897. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.37.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 11
 898. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.46.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 11
 899. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.48.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 11
 900. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.5.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Mierucin
  Wyświetleń: 11
 901. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.51.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2018 rok
  Wyświetleń: 11
 902. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.56.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 11
 903. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.60.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 11
 904. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 11
 905. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.74.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 11
 906. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.78.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 11
 907. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.98.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 11
 908. APEL O POMOC
  Wyświetleń: 10
 909. Budżet
  Wyświetleń: 10
 910. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Sitnie
  Wyświetleń: 10
 911. Informacja Wójta Gminy Sośno o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r. w zakresie integracji społecznej
  Wyświetleń: 10
 912. Intensywne opady deszczu połączone z wiatrem o prędkości przekraczającej 100 km/h w nocy z 5 na 6 października 2017 r.
  Wyświetleń: 10
 913. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd wraz z przyłączeniami
  Wyświetleń: 10
 914. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 50
  Wyświetleń: 10
 915. Ostrzeżenie meteorologiczne-silny wiatr
  Wyświetleń: 10
 916. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza
  Wyświetleń: 10
 917. Pomoc dla poszkodowanych w nawałnicy w gminie Sośno
  Wyświetleń: 10
 918. Projekt protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 10
 919. Protokół z obrad LXI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2023 roku
  Wyświetleń: 10
 920. Rada sołecka w Toninku
  Wyświetleń: 10
 921. Rada sołecka w Tuszkowie
  Wyświetleń: 10
 922. Rada sołecka w Wielowiczku
  Wyświetleń: 10
 923. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 97 obręb Wielowicz (teren cmentarza) - łącznie wnioskuje się o usunięcie 8 drzew w tym 6 szt. Robinii akacjowej, 1 szt. sosny, 1 szt. świerku pospolitego.
  Wyświetleń: 10
 924. Wniosek w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję zezwalającą na usunięcie drzew znak: RI.6131.19.2019 z dnia 14.05.2019 r. w zakresie odstąpienia od wykonania nasadzeń zastępczych złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętej Marii Magdaleny, ul. Wąska 6, 89-413 Wąwelno.
  Wyświetleń: 10
 925. Wniosek Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w sprawie: wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew przydrożnych z gatunku grab pospolity rosnących w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1137C relacji Obodowo-Sośno-Wierzchucin, na działce nr: 203 obręb Sośno, będącej własnością Skarbu Państwa, pozostającej w trwałym zarządzie Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.
  Wyświetleń: 10
 926. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.11.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 10
 927. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.24.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2016 r.
  Wyświetleń: 10
 928. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.27.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2018 roku
  Wyświetleń: 10
 929. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.32.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 10
 930. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.51.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 10
 931. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.59.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 10
 932. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 10
 933. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.71.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 10
 934. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.95.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 10
 935. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr: 150, 152/1, 154 obręb 0008 Przepałkowo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE IV
  Wyświetleń: 9
 936. Harmonogram wizyt komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie
  Wyświetleń: 9
 937. Informacja dla właścicieli lasów prywatnych
  Wyświetleń: 9
 938. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 9
 939. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym – sieć elektroenergetyczna przy ul. Długiej w Wąwelnie
  Wyświetleń: 9
 940. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym – winda UG Sośno
  Wyświetleń: 9
 941. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania – przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno
  Wyświetleń: 9
 942. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania – rozbudowa GDK
  Wyświetleń: 9
 943. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie – sieć elektroenergetyczna przy ul. Długiej w Wąwelnie
  Wyświetleń: 9
 944. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 27.07.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd wraz z przyłączeniami – realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 156, 197/2, 101, 172, 170, 167, 160, 144/4, 144/3, 158, 171, 169/1 obręb Szynwałd, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 9
 945. Ogłoszenie o przyznanej dotacji na 2020 rok dla klubu sportowego prowadzącego swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Sośno
  Wyświetleń: 9
 946. Ogłoszenie Wójta Gminy Sośno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno, gmina Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 9
 947. Ogłoszenie Wójta Gminy Sośno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno i Wielowicz, gmina Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 9
 948. Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i rekreacji w 2018 r.
  Wyświetleń: 9
 949. Petycje Rady Gminy w 2023
  Wyświetleń: 9
 950. Postanowienie Wójta Gminy Sośno nr RI.6733.2.2022 z dnia 02.12.2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji RI.6733.2.2022 z dnia 20 września 2022 r.
  Wyświetleń: 9
 951. Prawo gminne
  Wyświetleń: 9
 952. Projekt protokołu z obrad XXV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 9
 953. Rada sołecka w Sitnie
  Wyświetleń: 9
 954. Rada sołecka w Szynwałdzie
  Wyświetleń: 9
 955. Rada sołecka w Toninie
  Wyświetleń: 9
 956. RODO
  Wyświetleń: 9
 957. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Sośno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ,sportu i rekreacji w 2018 roku
  Wyświetleń: 9
 958. Szacowanie strat przez inspektorów nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 9
 959. Sztab kryzysowy – informacja 2017.08.19 g. 13:30
  Wyświetleń: 9
 960. Sztab kryzysowy – informacja 2017.08.20 g. 12:30
  Wyświetleń: 9
 961. Sztab kryzysowy – informacja 2017.09.16 g. 8:00
  Wyświetleń: 9
 962. Uchwała Nr XXXII/213/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej w Wielowiczu, stanowiącej własność Gminy Sośno.
  Wyświetleń: 9
 963. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 9
 964. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.13.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 9
 965. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.19.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2018r.
  Wyświetleń: 9
 966. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.21.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Obodowo
  Wyświetleń: 9
 967. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.23.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 9
 968. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.28.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 9
 969. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.43.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017r.
  Wyświetleń: 9
 970. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.47.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 9
 971. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.65.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 3 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku
  Wyświetleń: 9
 972. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.65.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 9
 973. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.93.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 9
 974. Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja Nr 4 opublikowana w dniu 28.11.2023 r.)
  Wyświetleń: 8
 975. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 8
 976. Decyzja zmieniająca decyzję zezwalającą na usunięcie drzew znak: RI.6131.19.2019 z dnia 14.05.2019 r. w zakresie odstąpienia od wykonania nasadzeń zastępczych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętej Marii Magdaleny, ul. Wąska 6, 89-413 Wąwelno.
  Wyświetleń: 8
 977. Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Sośno na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej- budowa studni wierconych
  Wyświetleń: 8
 978. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Przepałkowo
  Wyświetleń: 8
 979. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno
  Wyświetleń: 8
 980. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 0,720 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+274, a km 0+994 jej przebiegu miejscowości Przepałkowo”
  Wyświetleń: 8
 981. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania – sieć elektroenergetyczna przy ul. Długiej w Wąwelnie
  Wyświetleń: 8
 982. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie
  Wyświetleń: 8
 983. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej w m. Dziedno, gm. Sośno
  Wyświetleń: 8
 984. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Przepałkowo, gmina Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 8
 985. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno, gmina Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 8
 986. Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu z 05.10.2017 r. na 06.10.2017 r.
  Wyświetleń: 8
 987. Rada sołecka w Obodowie
  Wyświetleń: 8
 988. Rada sołecka w Skoraczewie
  Wyświetleń: 8
 989. Rada sołecka w Sośnie
  Wyświetleń: 8
 990. Rada sołecka w Wielowiczu
  Wyświetleń: 8
 991. Sprawozdanie finansowe Samorządowego Przedszkola w Sośnie za rok 2020
  Wyświetleń: 8
 992. Szacowanie szkód w budynku mieszkalnym lub gospodarczym
  Wyświetleń: 8
 993. Sztab kryzysowy – informacja – 2017.08.27 g. 12.00
  Wyświetleń: 8
 994. Sztab kryzysowy – informacja 2017.08.21 g. 18:45
  Wyświetleń: 8
 995. Wnioski o pomoc do ARiMR w zakresie szkód w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej
  Wyświetleń: 8
 996. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.20.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Olszewka
  Wyświetleń: 8
 997. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.20.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2018r.
  Wyświetleń: 8
 998. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.22.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2017r.
  Wyświetleń: 8
 999. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.28.2022 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2021 rok
  Wyświetleń: 8
 1000. Zasady udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych
  Wyświetleń: 8
 1001. Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja Nr 5 opublikowana w dniu 04.12.2023 r.)
  Wyświetleń: 7
 1002. Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Przepałkowo
  Wyświetleń: 7
 1003. Komunikat nt. pomocy zewnętrznej
  Wyświetleń: 7
 1004. Komunikat Państwowej Agencji Atomistyki
  Wyświetleń: 7
 1005. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o opiniach organów współdziałajacych oraz o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 29 w obrębie Wąwelno w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 7
 1006. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym - przebudowa drogi w Sitnie
  Wyświetleń: 7
 1007. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 7
 1008. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie – rozbudowa GDK
  Wyświetleń: 7
 1009. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o przyjęciu przez Radę Gminy Sośno w dniu 30 czerwca 2021 r. uchwały nr XXXI/194/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Przepałkowo, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 7
 1010. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 7
 1011. Oświadczenia do ARiMR z powodu strat
  Wyświetleń: 7
 1012. POMOC PSYCHOLOGICZNA W GOPS W SOŚNIE
  Wyświetleń: 7
 1013. Pomocowe konto bankowe
  Wyświetleń: 7
 1014. Rada sołecka w Jaszkowie
  Wyświetleń: 7
 1015. Rada sołecka w Mierucinie
  Wyświetleń: 7
 1016. Rada sołecka w Olszewce
  Wyświetleń: 7
 1017. Rada Sołecka w Rogalinie
  Wyświetleń: 7
 1018. Rada sołecka w Roztokach
  Wyświetleń: 7
 1019. Rada sołecka w Wąwelnie
  Wyświetleń: 7
 1020. Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 7
 1021. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.
  Wyświetleń: 7
 1022. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.
  Wyświetleń: 7
 1023. WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 7
 1024. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.14.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
  Wyświetleń: 7
 1025. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.22.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO w sprawie konkursu ofert
  Wyświetleń: 7
 1026. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.23.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2017r.
  Wyświetleń: 7
 1027. KRUS – ostrzeżenie przed wyłudzeniami
  Wyświetleń: 6
 1028. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach„Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020310C relacji Tuszkowo – Popielewo na odcinku o długości 1,155 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+155 w miejscowości Tuszkowo”
  Wyświetleń: 6
 1029. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 1,020 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+265,00, a km 1+285 o długości 1,020 km, połączona z jej budową na odcinku o długości 1,115 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+285,00 a km 2+400 w miejscowości Sitno
  Wyświetleń: 6
 1030. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewid. 307/6 położonej w miejscowości Zielonka, obręb Sośno, gm. Sośno
  Wyświetleń: 6
 1031. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 04.11.2022 r. – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania dz. nr 67/5 w m. Dziedno, obręb Sośno, gm. Sośno
  Wyświetleń: 6
 1032. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno, gmina Sośno
  Wyświetleń: 6
 1033. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Sośno o przyjęciu przez Radę Gminy Sośno uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno.
  Wyświetleń: 6
 1034. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o przyjęciu przez Radę Gminy Sośno w dniu 30 czerwca 2021 r. uchwały nr XXXI/195/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 6
 1035. Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i rekreacji w 2017 r.
  Wyświetleń: 6
 1036. Rada sołecka w Przepałkowie
  Wyświetleń: 6
 1037. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 6
 1038. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 6
 1039. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.32.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2017 roku.
  Wyświetleń: 6
 1040. Zniesienie zakazu używania wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Przepałkowo
  Wyświetleń: 6
 1041. Imienny wykaz głosowań radnych z LXII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 5
 1042. Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. "uchwały antysmogowej"
  Wyświetleń: 5
 1043. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o uzgodnieniu i opinii organów współdziałających dot. realizacji przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko - PV Skoraczewo o mocy 28 MW
  Wyświetleń: 5
 1044. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 0,720 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+274, a km 0+994 jej przebiegu miejscowości Przepałkowo”
  Wyświetleń: 5
 1045. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 5
 1046. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 5
 1047. Sztab kryzysowy – informacja – 2017.09.02 g. 12.30
  Wyświetleń: 5
 1048. Sztab kryzysowy – informacja 2017.08.18 g. 8:00
  Wyświetleń: 5
 1049. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.30.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku.
  Wyświetleń: 5
 1050. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.31.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2017 roku.
  Wyświetleń: 5
 1051. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach„Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 1,020 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+265,00, a km 1+285 o długości 1,020 km, połączona z jej budową na odcinku o długości 1,115 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+285,00 a km 2+400 w miejscowości Sitno
  Wyświetleń: 4
 1052. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o opiniach organów współdziałających - przebudowa drogi w Sitnie
  Wyświetleń: 4
 1053. Ogłoszenie w sprawie wody
  Wyświetleń: 4
 1054. Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 232/2 w obrębie Skoraczewo w gminie Sośno.
  Wyświetleń: 4
 1055. Sztab kryzysowy – informacja 2017.08.24 g. 18:45
  Wyświetleń: 4
 1056. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28 MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo
  Wyświetleń: 3
 1057. Informacja o oszacowani szkód w uprawach rolnych 2017
  Wyświetleń: 3
 1058. Nabór Wniosków „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024
  Wyświetleń: 3
 1059. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.
  Wyświetleń: 3
 1060. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o opiniach organów współdziałających - przebudowa drogi w Sitnie
  Wyświetleń: 2
 1061. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 29 w obrębie Wąwelno w gminie Sośno
  Wyświetleń: 2
 1062. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.48.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 2
 1063. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28 MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego