Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 11369Luty: 14484Marzec: 14167Kwiecień: 31710Maj: 15431Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 4Kwiecień: 12Maj: 8Czerwiec: 13
Lipiec: 1Sierpień: 151Wrzesień: 5364Październik: 6540Listopad: 23752Grudzień: 16158
 1. Kategorie
  Wyświetleń: 8051
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 7746
 3. Zamówienia publiczne (PZP).
  Wyświetleń: 2365
 4. Sprzedaż, dzierżawa mienia gminnego
  Wyświetleń: 2248
 5. Zamówienia do 130 000 zł
  Wyświetleń: 2082
 6. Strona Archiwalna BIP
  Wyświetleń: 1789
 7. Gmina Sośno
  Wyświetleń: 1657
 8. Aktualności
  Wyświetleń: 1455
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 920
 10. Skład Rady Gminy Sośno 2024-2029
  Wyświetleń: 825
 11. Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie
  Wyświetleń: 804
 12. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 726
 13. Kierownik Urzędu – Wójt Gminy Sośno
  Wyświetleń: 700
 14. Archiwum nagrań z sesji
  Wyświetleń: 683
 15. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 654
 16. Budżet gminny
  Wyświetleń: 647
 17. Uchwały Rady Gminy Sośno
  Wyświetleń: 627
 18. Wykaz sołectw
  Wyświetleń: 614
 19. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 608
 20. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 r.
  Wyświetleń: 580
 21. Zadania własne
  Wyświetleń: 542
 22. Zebrania Wiejskie
  Wyświetleń: 539
 23. Szkoła Podstawowa w Sośnie
  Wyświetleń: 537
 24. Dyżury radnych
  Wyświetleń: 532
 25. Plan pracy Rady Gminy Sośno
  Wyświetleń: 525
 26. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 523
 27. Referat Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 521
 28. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 520
 29. Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Wyświetleń: 513
 30. Podstawowe informacje o gminie
  Wyświetleń: 512
 31. Finanse gminy
  Wyświetleń: 484
 32. Załącznik nr 1 – Statut Gminy Sośno
  Wyświetleń: 484
 33. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 463
 34. Sekretarz Gminy Sośno
  Wyświetleń: 462
 35. Zadania zlecone
  Wyświetleń: 462
 36. Zawiadomienie / Obwieszczenie / Informacje
  Wyświetleń: 461
 37. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 456
 38. Konkursy ofert na zadania publiczne
  Wyświetleń: 450
 39. Termin sesji
  Wyświetleń: 449
 40. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 448
 41. Petycje do Wójta Gminy Sośno
  Wyświetleń: 443
 42. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 440
 43. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 415
 44. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie
  Wyświetleń: 408
 45. Adresy usług WMS/WFS
  Wyświetleń: 405
 46. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 405
 47. Kontrole, opinie RIO
  Wyświetleń: 401
 48. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Sośno
  Wyświetleń: 399
 49. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 393
 50. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 392
 51. Radni Gminy Sośno
  Wyświetleń: 390
 52. Projekt budżetu
  Wyświetleń: 388
 53. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 386
 54. Skarbnik Gminy Sośno
  Wyświetleń: 383
 55. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 383
 56. Rada sołecka
  Wyświetleń: 381
 57. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 371
 58. Stawki podatków
  Wyświetleń: 359
 59. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 348
 60. Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 342
 61. Samorządowe Przedszkole w Sośnie
  Wyświetleń: 338
 62. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 334
 63. Szkoła Podstawowa w Wąwelnie
  Wyświetleń: 328
 64. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 327
 65. Pracownicy samorządowi i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 327
 66. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 324
 67. Załącznik nr 4 do statutu – Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
  Wyświetleń: 320
 68. Analizy wieloletnie
  Wyświetleń: 318
 69. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 318
 70. Adresy usług WMS/WFS dla zbiorów danych EMUiA
  Wyświetleń: 317
 71. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 312
 72. Protokoły z komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 310
 73. Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych
  Wyświetleń: 308
 74. Analiza zagrożeń
  Wyświetleń: 305
 75. Szkoła Podstawowa w Przepałkowie
  Wyświetleń: 303
 76. Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 296
 77. Sprawozdania finansowe (bilanse)
  Wyświetleń: 296
 78. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek
  Wyświetleń: 295
 79. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 294
 80. Obwodowe komisje wyborcze
  Wyświetleń: 293
 81. Załącznik nr 2 do statutu – Regulamin Rady Gminy
  Wyświetleń: 291
 82. Prognoza kwoty długu
  Wyświetleń: 286
 83. Kwartalne sprawozdania budżetowe (Rb)
  Wyświetleń: 282
 84. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
  Wyświetleń: 278
 85. Ulgi, umorzenia, odroczenia, raty podatków
  Wyświetleń: 277
 86. Zadania gminy
  Wyświetleń: 275
 87. Załącznik nr 1 do statutu – mapa
  Wyświetleń: 275
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 273
 89. Załącznik nr 3 do statutu – Regulamin Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 272
 90. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 270
 91. Referat Oświaty, Informatyki i Obsługi Rady Gminy
  Wyświetleń: 270
 92. Załatwianie spraw w Urzędzie
  Wyświetleń: 267
 93. Program ochrony powietrza
  Wyświetleń: 266
 94. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 259
 95. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 259
 96. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 257
 97. Pobierz programy
  Wyświetleń: 253
 98. Projekty protokołów z sesji
  Wyświetleń: 251
 99. Gminna Komisja Wyborcza w Sośnie
  Wyświetleń: 248
 100. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 248
 101. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielowiczu - dz. nr 122/2 o pow. 0,6649 ha
  Wyświetleń: 248
 102. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 244
 103. Sołectwo Sośno | Sołtys: Gackowski Stanisław, adres: Sośno ul. Polna 9, tel. 783 891 207
  Wyświetleń: 234
 104. Sołectwo Tonin | Sołtys: Świt Maria, adres: Tonin 6, tel. 695 710 339
  Wyświetleń: 229
 105. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 227
 106. Konsultacje z mieszkańcami
  Wyświetleń: 222
 107. Sołectwa
  Wyświetleń: 217
 108. Analizy budżetowe za okres 1999 – 2005
  Wyświetleń: 209
 109. Komisja Rewizyjna (2024-2029)
  Wyświetleń: 206
 110. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.70.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2019 – 2029
  Wyświetleń: 206
 111. Sołectwo Skoraczewo | Sołtys: Opas Józef, adres Skoraczewo 30, tel. 607 070 845
  Wyświetleń: 204
 112. Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno – etap I.
  Wyświetleń: 203
 113. Sołectwo Tuszkowo | Sołtys: Żakowicz Waldemar, adres: Tuszkowo 23, tel. 693 528 467
  Wyświetleń: 202
 114. Sołectwo Dziedno | Sołtys: Badziński Ryszard, adres: Dziedno 23, tel. 669 071 951
  Wyświetleń: 198
 115. Roczne sprawozdania budżetowe (Rb)
  Wyświetleń: 197
 116. Sołectwo Szynwałd | Sołtys: Karamucki Marian, adres: Szynwałd 48, tel. 667 043 342
  Wyświetleń: 197
 117. Kontrole, opinie Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 195
 118. Sołectwo Wąwelno | Sołtys: Wardziński Henryk, adres: Wąwelno ul. Długa 7, tel. 605 437 727
  Wyświetleń: 195
 119. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018
  Wyświetleń: 191
 120. Petycje do Rady Gminy Sośno
  Wyświetleń: 190
 121. Sołectwo Toninek | Sołtys: Sołtys Marzena, adres: Toninek 10, tel. 607 048 180
  Wyświetleń: 190
 122. Kandydaci na radnych
  Wyświetleń: 189
 123. Wójt Gminy Sośno
  Wyświetleń: 188
 124. Roczna informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2022 rok
  Wyświetleń: 183
 125. Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 182
 126. Sołectwo Wielowiczek | Sołtys: Gajek Grażyna, adres: Wielowiczek 13, tel. 785 495 929
  Wyświetleń: 180
 127. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.59.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2017 – 2027
  Wyświetleń: 180
 128. Sołectwo Wielowicz | Sołtys: Rakowska-Małek Krystyna, adres: Wielowicz 15, tel. 608 813 004
  Wyświetleń: 177
 129. Wykaz osób i podmiotów, którym udzielono wsparcia
  Wyświetleń: 177
 130. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Sośno oraz z PSZOK w Sośnie w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wyświetleń: 172
 131. Sołectwo Jaszkowo | Sołtys: Buraczewski Stefan, adres: Jaszkowo 4, tel. 602 630 604
  Wyświetleń: 172
 132. Rada Gminy Sośno
  Wyświetleń: 171
 133. Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 170
 134. Oświadczenia majątkowe za 2022 r. – radni
  Wyświetleń: 170
 135. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 170
 136. Informacja o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 169
 137. Rada sołecka w Dębinach
  Wyświetleń: 169
 138. Wykaz członków rad sołeckich wybranych na kadencję 2019-2023
  Wyświetleń: 169
 139. Budżet gminy
  Wyświetleń: 168
 140. Oświadczenia majątkowe za 2022 r.
  Wyświetleń: 168
 141. Urząd Gminy Sośno
  Wyświetleń: 168
 142. Petycja z dnia 7 września w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej
  Wyświetleń: 165
 143. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 163
 144. Sołectwo Obodowo | Sołtys: Łysek Tomasz, adres: Obodowo 3, tel. 691 228 771
  Wyświetleń: 160
 145. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 159
 146. Inne z działu Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 158
 147. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.93.2023 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 158
 148. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami
  Wyświetleń: 157
 149. Losowanie składów okw
  Wyświetleń: 157
 150. Oferty w trybie pozakonkursowym
  Wyświetleń: 156
 151. Petycja z dnia 16 lutego 2024 r. - Inicjatywa Jasność i Transparentność w wydatkowaniu pieniędzy Podatników - zadania własne gminy - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
  Wyświetleń: 153
 152. Rozkład autobusów w ramach bezpłatnego transportu
  Wyświetleń: 153
 153. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 153
 154. Budżet Gminy Sośno w latach 1991 – 2004
  Wyświetleń: 152
 155. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.61.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 152
 156. Oświadczenia majątkowe za 2019 r. – radni
  Wyświetleń: 150
 157. Raport o stanie Gminy Sośno w 2018 roku
  Wyświetleń: 150
 158. Sołectwo Zielonka | Sołtys: Kuzara Roman, adres Zielonka 7, tel. 668 406 270
  Wyświetleń: 150
 159. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.71.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 150
 160. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych i aktualizacja opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Sośno
  Wyświetleń: 147
 161. Raport o stanie Gminy Sośno w 2021 roku
  Wyświetleń: 144
 162. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 144
 163. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.56.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 144
 164. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 19/1 w obrębie Tuszkowo w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 143
 165. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych – 24.10.2023 r.
  Wyświetleń: 142
 166. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 142
 167. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 141
 168. Zadłużenie w latach 2000 - 2016
  Wyświetleń: 141
 169. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 140
 170. Powołanie i zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 140
 171. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022
  Wyświetleń: 140
 172. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 140
 173. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.94.2023 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024
  Wyświetleń: 140
 174. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku
  Wyświetleń: 139
 175. UCHWAŁA NR XXV/163/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośno”
  Wyświetleń: 139
 176. Kandydaci na wójta
  Wyświetleń: 138
 177. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 137
 178. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.79.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2020 – 2029
  Wyświetleń: 137
 179. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31 grudnia 2016
  Wyświetleń: 136
 180. Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat
  Wyświetleń: 136
 181. Oświadczenia majątkowe za 2021 r. – radni
  Wyświetleń: 136
 182. Protokół z obrad LIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 133
 183. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2020 r.
  Wyświetleń: 133
 184. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 133
 185. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.87.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2018 – 2028
  Wyświetleń: 133
 186. Informacja o osiągniętych przez Gminę Sośno poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2020
  Wyświetleń: 132
 187. Obsługa organizacyjna wyborów
  Wyświetleń: 132
 188. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. – radni
  Wyświetleń: 132
 189. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.86.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Sośno na 2018 rok
  Wyświetleń: 132
 190. Oświadczenia majątkowe za 2020 r. – radni
  Wyświetleń: 131
 191. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 130
 192. Imienny wykaz głosowań radnych z LX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 7 września 2023 roku
  Wyświetleń: 129
 193. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Sośno za 2021 r.
  Wyświetleń: 129
 194. Harmonogram zebrań wiejskich – wybory sołtysów i rad sołeckich 2019 r.
  Wyświetleń: 128
 195. Stawki podatków i opłat w 2023 roku
  Wyświetleń: 128
 196. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.72.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 128
 197. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Wąwelnie za 2022 rok
  Wyświetleń: 126
 198. Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
  Wyświetleń: 126
 199. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.67.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 126
 200. Projekt budżetu Gminy Sośno na 2017 r.
  Wyświetleń: 125
 201. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.69.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Sośno na 2019 rok
  Wyświetleń: 125
 202. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 125
 203. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.55.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sośno na 2019 rok
  Wyświetleń: 124
 204. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.70.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 124
 205. Budowa placów zabaw
  Wyświetleń: 123
 206. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 123
 207. Harmonogram zebrań wiejskich 2018 r.
  Wyświetleń: 122
 208. Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia 29.03.2023 r.
  Wyświetleń: 122
 209. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – 23.10.2023 r.
  Wyświetleń: 122
 210. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 122
 211. Samochodowe usługi asenizacyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie
  Wyświetleń: 121
 212. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – 4.09.2023 r.
  Wyświetleń: 120
 213. ŚWIADCZENIA USŁUG ZWIĄZANYCH Z MECHANICZNYM ODŚNIEŻANIEM DRÓG STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SOŚNO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2024 DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU
  Wyświetleń: 120
 214. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 120
 215. Sołectwo Przepałkowo | Sołtys: Dominiak Mirosław, adres: Przepałkowo 17, tel. 667 340 992
  Wyświetleń: 119
 216. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Sośno za 2022 r.
  Wyświetleń: 118
 217. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31 grudnia 2017
  Wyświetleń: 117
 218. Protokoły
  Wyświetleń: 117
 219. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przepałkowie za rok 2022
  Wyświetleń: 116
 220. Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy w Sośnie o pow. 100 m kw, na cele ogródkowe
  Wyświetleń: 116
 221. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 116
 222. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 116
 223. Sołectwo Olszewka | Sołtys: Malicka Anna, adres: Olszewka 9, tel. 609 308 267
  Wyświetleń: 115
 224. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośno za 2022 rok
  Wyświetleń: 114
 225. Liczba wybieranych radnych
  Wyświetleń: 114
 226. Przebieg zebrań wiejskich 2019 r.
  Wyświetleń: 114
 227. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 114
 228. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 114
 229. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.65.2023 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 3 października 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku
  Wyświetleń: 114
 230. Ocena jakości wody – Sitno
  Wyświetleń: 113
 231. Rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 113
 232. Sołectwo Dębiny | Sołtys: Grochowska Monika, adres: Dębiny 36, tel. 724 506 432
  Wyświetleń: 113
 233. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 113
 234. Zmiany w podziale Gminy Sośno na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 113
 235. DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 112
 236. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej – 2021 r.
  Wyświetleń: 112
 237. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania treści projektów statutów sołectw gminy Sośno
  Wyświetleń: 112
 238. Zmiany wśród sołtysów w styczniu 2018 r.
  Wyświetleń: 112
 239. Raport o stanie Gminy Sośno w 2019 roku
  Wyświetleń: 111
 240. Stawki podatków i opłat w 2024 roku
  Wyświetleń: 111
 241. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 111
 242. Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja Nr 2 opublikowana w dniu 21.04.2023 r.)
  Wyświetleń: 110
 243. Harmonogram zebrań wiejskich 2017 r.
  Wyświetleń: 110
 244. Informacje o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
  Wyświetleń: 110
 245. Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji
  Wyświetleń: 110
 246. Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie za 2022 r.
  Wyświetleń: 110
 247. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 r.
  Wyświetleń: 110
 248. Ogłoszenie o sprzedaży drewna pozyskanego z terenu gminy.
  Wyświetleń: 109
 249. Statut Gminy Sośno
  Wyświetleń: 109
 250. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.59.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2019 rok
  Wyświetleń: 109
 251. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.69.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 109
 252. Łączne sprawozdania finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 108
 253. Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.
  Wyświetleń: 108
 254. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłek pisarskich oraz postanowienia o wyjaśnieniu treści w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28 MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 108
 255. OCENA JAKOŚCI WODY
  Wyświetleń: 108
 256. Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu
  Wyświetleń: 108
 257. Przebieg zebrań wiejskich podczas których uchwalono fundusz sołecki na 2023 rok
  Wyświetleń: 107
 258. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie za 2022 r.
  Wyświetleń: 107
 259. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  Wyświetleń: 107
 260. Oświadczenia majątkowe w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 106
 261. Petycja z dnia 10 listopada w sprawie zatrzymania planowanej budowy farmy fotowoltaicznej w Tuszkowie
  Wyświetleń: 106
 262. UCHWAŁA NR XXIII/147/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 106
 263. Informacja o dodatkowym odbiorze zmieszanych odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 105
 264. Kontrola problemowa gospodarki finansowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie, udokumentowana protokołem kontroli Nr RIO/KF/58/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 105
 265. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej – 2020 r.
  Wyświetleń: 105
 266. Zmiany wśród sołtysów 2017 r.
  Wyświetleń: 105
 267. Informacje dot. gospodarowaniem odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 104
 268. Rada sołecka w Dziednie
  Wyświetleń: 104
 269. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 104
 270. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 104
 271. Łączne sprawozdania finansowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 103
 272. Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sośno
  Wyświetleń: 103
 273. Sprawozdanie finansowe Samorządowego Przedszkola w Sośnie za 2022 rok
  Wyświetleń: 103
 274. Zakończenie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 103
 275. Zapytanie ofertowe – odśnieżanie 2023/2
  Wyświetleń: 103
 276. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.65.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 103
 277. Przebieg wiosennych zebrań wiejskich 2018 r.
  Wyświetleń: 102
 278. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 102
 279. Wymagane dokumenty
  Wyświetleń: 102
 280. Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno”
  Wyświetleń: 101
 281. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Sośno, udokumentowana protokołem kontroli Nr RIO/KF/54/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 101
 282. Nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest
  Wyświetleń: 101
 283. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych – 1.09.2023 r.
  Wyświetleń: 101
 284. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 101
 285. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 101
 286. Dostawy i usługi związane z utrzymaniem dróg w Gminie Sośno w 2023 r.
  Wyświetleń: 100
 287. Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 100
 288. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Sośnie za 2022 rok
  Wyświetleń: 100
 289. Zmiana terminu zebrania wiejskiego w Dziednie 2018 r.
  Wyświetleń: 100
 290. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośno za 2021 rok
  Wyświetleń: 99
 291. Rada sołecka w Zielonce
  Wyświetleń: 99
 292. Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy dz. nr 144/2 o pow. 0,1091 ha w Sitnie, na cele rolne
  Wyświetleń: 99
 293. Nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.
  Wyświetleń: 98
 294. Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sośno
  Wyświetleń: 98
 295. Informacja o osiągniętych przez Gminę Sośno poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2019
  Wyświetleń: 97
 296. Sołectwo Mierucin | Sołtys: Przeor Maciej, adres: Mierucin 13b, tel. 663 327 113
  Wyświetleń: 97
 297. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 97
 298. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.9.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r.
  Wyświetleń: 97
 299. Sołectwo Rogalin | Sołtys: Niemczyk Mieczysław, adres: Rogalin 16, tel. 662 010 008
  Wyświetleń: 96
 300. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 96
 301. Analiza zagrożeń w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji w Gminie Sośno
  Wyświetleń: 95
 302. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 95
 303. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 95
 304. Odpowiedź na petycję z dnia 7 września w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej
  Wyświetleń: 95
 305. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych – 27.11.2023 r.
  Wyświetleń: 95
 306. Raport o stanie Gminy Sośno w 2020 roku
  Wyświetleń: 95
 307. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024
  Wyświetleń: 94
 308. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 93
 309. Zaświadczenie o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego
  Wyświetleń: 93
 310. Petycje
  Wyświetleń: 92
 311. Rada sołecka w Sośnie
  Wyświetleń: 92
 312. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 92
 313. Wykonywanie zadań wyborczych
  Wyświetleń: 92
 314. Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Sośno na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej- budowa studni wierconych
  Wyświetleń: 91
 315. Oświadczenia majątkowe za 2019 r. – urząd, jednostki
  Wyświetleń: 91
 316. Raport o stanie Gminy Sośno w 2023 roku
  Wyświetleń: 91
 317. Zarządzenia Wójta Gminy Sośno
  Wyświetleń: 91
 318. Adresy usług
  Wyświetleń: 90
 319. Ogłoszenie o sprzedaży autobusu marki MERCEDES BENZ 312 w trybie przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 90
 320. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośno za 2020 r.
  Wyświetleń: 89
 321. Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych (2024-2029)
  Wyświetleń: 89
 322. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 89
 323. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów
  Wyświetleń: 89
 324. Raport ooś - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28 MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie
  Wyświetleń: 89
 325. Dostawa oleju napędowego do stacji paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie w 2024 r.
  Wyświetleń: 88
 326. Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania o zebranym materiale dowodowym dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 148/2, obręb Sitno gm. Sośno”.
  Wyświetleń: 88
 327. Petycja z 21 listopada 2023 r. dotycząca płatności dokonywanych online
  Wyświetleń: 88
 328. Powołanie koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 88
 329. Protokół z obrad LX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 7 września 2023 roku
  Wyświetleń: 88
 330. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 88
 331. UCHWAŁA NR XI/66/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019 – 2029
  Wyświetleń: 88
 332. Gmina Sośno otrzymała 2 450 000,00 zł!
  Wyświetleń: 87
 333. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 87
 334. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu (2024-2029)
  Wyświetleń: 86
 335. Ogłoszenie o sprzedaży drewna
  Wyświetleń: 86
 336. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
  Wyświetleń: 85
 337. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Farma Fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 85
 338. Obwieszenie o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 85
 339. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.37.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 85
 340. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego „„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno”
  Wyświetleń: 84
 341. Kolejne dofinansowanie dla Gminy Sośno!
  Wyświetleń: 84
 342. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 84
 343. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. – urząd, jednostki
  Wyświetleń: 84
 344. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 84
 345. Rada sołecka w Toninku
  Wyświetleń: 84
 346. Rada sołecka w Tuszkowie
  Wyświetleń: 84
 347. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 84
 348. Bilans Szkoły Podstawowej w Sośnie za rok 2018
  Wyświetleń: 83
 349. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 83
 350. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o opiniach organów współdziałających - przebudowa drogi w Tuszkowie
  Wyświetleń: 83
 351. Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 83
 352. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sośno na 2020 rok
  Wyświetleń: 83
 353. Budżet
  Wyświetleń: 82
 354. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 148/2, obręb Sitno gm. Sośno”
  Wyświetleń: 82
 355. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 82
 356. Rada sołecka w Obodowie
  Wyświetleń: 82
 357. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno”.
  Wyświetleń: 82
 358. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.24.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 82
 359. Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja Nr 5 opublikowana w dniu 04.12.2023 r.)
  Wyświetleń: 81
 360. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 81
 361. Petycja z dnia 27 października 2023 r. dotycząca podpisów elektronicznych
  Wyświetleń: 81
 362. Plakaty komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 81
 363. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 81
 364. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 81
 365. Rada sołecka w Wąwelnie
  Wyświetleń: 81
 366. RODO
  Wyświetleń: 81
 367. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 81
 368. Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 148/2, obręb Sitno gm. Sośno”
  Wyświetleń: 81
 369. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 80
 370. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie, opinię warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – PV Skoraczewo o mocy 28 MW
  Wyświetleń: 80
 371. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
  Wyświetleń: 80
 372. Rada sołecka w Toninie
  Wyświetleń: 80
 373. Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5
  Wyświetleń: 80
 374. Informacja o podpisaniu umowy „Aktywny senior w Toninku”
  Wyświetleń: 79
 375. Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r.
  Wyświetleń: 79
 376. Oświadczenia majątkowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 79
 377. Petycja z dnia 16 października w sprawie audytów technologicznych
  Wyświetleń: 79
 378. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – 24.11.2023 r.
  Wyświetleń: 79
 379. Rada sołecka w Wielowiczku
  Wyświetleń: 79
 380. Wniosek o wydanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 29 w obrębie Wąwelno w gminie Sośno”.
  Wyświetleń: 79
 381. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46,5MW w Przepałkowie
  Wyświetleń: 78
 382. Plakaty komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2024 r.
  Wyświetleń: 78
 383. Rada Sołecka w Rogalinie
  Wyświetleń: 78
 384. Raport o stanie Gminy Sośno w 2022 roku
  Wyświetleń: 78
 385. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”
  Wyświetleń: 78
 386. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.35.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 78
 387. Zasiewy poplonów
  Wyświetleń: 78
 388. Bilans Szkoły Podstawowej w Przepałkowie za rok 2018
  Wyświetleń: 77
 389. Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej (2024-2029)
  Wyświetleń: 77
 390. Rada sołecka w Skoraczewie
  Wyświetleń: 77
 391. Sołectwo Sitno | Sołtys: Pacek Wioletta, adres: Sitno 27/5, tel. 575 801 225
  Wyświetleń: 77
 392. Zagospodarowanie przestrz.
  Wyświetleń: 77
 393. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.11.2024 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2024 r.
  Wyświetleń: 77
 394. Zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 77
 395. APEL O POMOC
  Wyświetleń: 76
 396. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym - przebudowa drogi w Tuszkowie
  Wyświetleń: 76
 397. Odpowiedź na petycję z dnia 7 września w sprawie cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 76
 398. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Wielowiczu dz. nr 122/2 o pow. 06649 ha
  Wyświetleń: 76
 399. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 76
 400. Petycje 2023
  Wyświetleń: 76
 401. Protokół z obrad LXII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 76
 402. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Gmina Sośno otrzymała kolejne dofinansowania!!!!!!!!
  Wyświetleń: 76
 403. Telefony alarmowe
  Wyświetleń: 76
 404. UCHWAŁA NR IX/55/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019 – 2029
  Wyświetleń: 76
 405. Zgłoszenie wyjazdu za granicę
  Wyświetleń: 76
 406. Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja Nr 3 opublikowana w dniu 02.11.2023 r.)
  Wyświetleń: 75
 407. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (2024-2029)
  Wyświetleń: 75
 408. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Farma Fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 75
 409. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 29 w obrębie Wąwelno w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 75
 410. Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem stosunku pracy
  Wyświetleń: 75
 411. Roczna informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2023 rok
  Wyświetleń: 75
 412. Sołectwo Roztoki | Sołtys: Nowak Jacek, adres: Roztoki 4, tel. 608 767 074
  Wyświetleń: 75
 413. Uchwała Nr XXXII/216/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 75
 414. Wójt Gminy Sośno ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektami uchwał – aktów prawa miejscowego dotyczących ich działalności
  Wyświetleń: 75
 415. Zarządzenia Wójta 2
  Wyświetleń: 75
 416. Bilans Szkoły Podstawowej w Sośnie za rok 2019
  Wyświetleń: 74
 417. Prawo gminne
  Wyświetleń: 74
 418. Rada sołecka w Olszewce
  Wyświetleń: 74
 419. Skład i dyżury Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 74
 420. UCHWAŁA Nr XIX/116/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2016 – 2026
  Wyświetleń: 74
 421. Zapytanie ofertowe – odśnieżanie 2023
  Wyświetleń: 74
 422. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sośno i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wyświetleń: 73
 423. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o rozpoczęciu ponownej procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poniższego przedsięwzięcia – – Farma Fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 73
 424. Ocena jakości wody - Rogalin
  Wyświetleń: 73
 425. Projekty uchwał na LX sesję Rady Gminy Sośno (7 wrzesień 2023 roku)
  Wyświetleń: 73
 426. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 73
 427. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2024 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sośno na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2024 r.
  Wyświetleń: 73
 428. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Sitnie
  Wyświetleń: 72
 429. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo
  Wyświetleń: 72
 430. Obwieszczenie o kandydatach na senatorów
  Wyświetleń: 72
 431. Ocena jakości wody – Sitno 2021
  Wyświetleń: 72
 432. Petycja z dnia 7 września w sprawie cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 72
 433. Rada sołecka w Mierucinie
  Wyświetleń: 72
 434. Rada sołecka w Szynwałdzie
  Wyświetleń: 72
 435. Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofertowe na 2018r
  Wyświetleń: 72
 436. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
  Wyświetleń: 72
 437. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.50.2023 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku
  Wyświetleń: 72
 438. Bilans Samorządowego Przedszkola w Sośnie za rok 2018
  Wyświetleń: 71
 439. Bilans Szkoły Podstawowej w Przepałkowie za rok 2019
  Wyświetleń: 71
 440. Dostawa oleju opałowego na 2024 r.
  Wyświetleń: 71
 441. Obwieszczenie Wójta Gminy Gostycyn
  Wyświetleń: 71
 442. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie 13.12.2022
  Wyświetleń: 71
 443. Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2020 roku
  Wyświetleń: 71
 444. Odpowiedź na petycję z dnia 27 października 2023 r. dotycząca podpisów elektronicznych
  Wyświetleń: 71
 445. Petycja w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 6 MW na terenie wsi Tuszkowo
  Wyświetleń: 71
 446. Przebudowa i rozbudowa budynków
  Wyświetleń: 71
 447. Rada sołecka w Sitnie
  Wyświetleń: 71
 448. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 71
 449. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.63.2023 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem opiniowania ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.
  Wyświetleń: 71
 450. Bilans Urzędu Gminy Sośno za rok 2018
  Wyświetleń: 70
 451. DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO EKOGROSZKU DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE
  Wyświetleń: 70
 452. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu – budowa farmy fotowoltaicznej w Skoraczewie o mocy 28MW
  Wyświetleń: 70
 453. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie
  Wyświetleń: 70
 454. Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie
  Wyświetleń: 70
 455. Petycja w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 40 MW na terenie wsi Tuszkowo
  Wyświetleń: 70
 456. Rada sołecka w Jaszkowie
  Wyświetleń: 70
 457. Rada sołecka w Roztokach
  Wyświetleń: 70
 458. Rada sołecka w Wielowiczu
  Wyświetleń: 70
 459. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 70
 460. Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 70
 461. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.43.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017r.
  Wyświetleń: 70
 462. Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia 16.09.2022 r.
  Wyświetleń: 69
 463. Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania o działaniach organów współdziałających – Farma fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 69
 464. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 148/2, obręb Sitno gm. Sośno”.
  Wyświetleń: 69
 465. Petycje Rady Gminy w 2023
  Wyświetleń: 69
 466. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektami uchwał – aktów prawa miejscowego dotyczących ich działalności
  Wyświetleń: 69
 467. Wójt Gminy Sośno ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie Programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
  Wyświetleń: 69
 468. Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia „Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na nawadnianiu upraw rolnych w Wąwelnie
  Wyświetleń: 69
 469. Imienny wykaz głosowań radnych z LXI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2023 roku
  Wyświetleń: 68
 470. Imienny wykaz głosowań radnych z LXII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 68
 471. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym – Farma Fotowoltaiczna w Roztokach
  Wyświetleń: 68
 472. Ogłoszenie o sprzedaży autobusu marki MERCEDES BENZ 312 w trybie przetargu nieograniczonego / 22.09.2023 r.
  Wyświetleń: 68
 473. Pomocowe konto bankowe
  Wyświetleń: 68
 474. UCHWAŁA NR L/328/2022 RADY GMINY SOŚNO z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
  Wyświetleń: 68
 475. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.17.2024 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024
  Wyświetleń: 68
 476. Bilans łączny jednostek i zakładu budżetowego Gminy Sośno za rok 2018
  Wyświetleń: 67
 477. Mieszkańcy Mierucina wybierali sołtysa 2017 r.
  Wyświetleń: 67
 478. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji LICP
  Wyświetleń: 67
 479. Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 67
 480. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przepałkowie za rok 2021
  Wyświetleń: 67
 481. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”
  Wyświetleń: 67
 482. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 0,720 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+274, a km 0+994 jej przebiegu miejscowości Przepałkowo".
  Wyświetleń: 67
 483. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.3.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 67
 484. Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019
  Wyświetleń: 66
 485. Bilans Samorządowego Przedszkola w Sośnie za rok 2019
  Wyświetleń: 66
 486. Bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2018
  Wyświetleń: 66
 487. Budżet Gminy Sośno na 2017 r.
  Wyświetleń: 66
 488. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie RI.6733.4.2023
  Wyświetleń: 66
 489. Ocena jakości wody – Samorządowe Przedszkole w Sośnie
  Wyświetleń: 66
 490. Ocena obszarowa jakości wody
  Wyświetleń: 66
 491. Projekt Programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
  Wyświetleń: 66
 492. PROJEKT- Program współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  Wyświetleń: 66
 493. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  Wyświetleń: 66
 494. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 66
 495. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 65
 496. Obwieszczenie o wszczęciu postęp. adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa i budowa drogi w Sitnie
  Wyświetleń: 65
 497. Odpowiedź na petycję z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 40 MW na terenie wsi Tuszkowo
  Wyświetleń: 65
 498. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert nr 1 na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz w naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sośno na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2024 r.
  Wyświetleń: 65
 499. Ogłoszenie w sprawie wody
  Wyświetleń: 65
 500. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. – urząd, jednostki
  Wyświetleń: 65
 501. Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem stosunku pracy
  Wyświetleń: 65
 502. Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28 MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie.
  Wyświetleń: 65
 503. Protokół z obrad LXIV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 24 stycznia 2024 roku
  Wyświetleń: 65
 504. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok
  Wyświetleń: 65
 505. UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019-2029
  Wyświetleń: 65
 506. Zaproszenie na LX sesję Rady Gminy Sośno
  Wyświetleń: 65
 507. Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja Nr 4 opublikowana w dniu 28.11.2023 r.)
  Wyświetleń: 64
 508. Interpelacja radnego do wójta złożona za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Gminy Sośno z dnia 29 lutego 2024 roku
  Wyświetleń: 64
 509. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym - budowa drogi w Przepałkowie
  Wyświetleń: 64
 510. Obwieszczenie – wszczęcie postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7MW na działkach ewidencyjnych nr 114/3 i 141/1 obręb 0011 Skoraczewo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”.
  Wyświetleń: 64
 511. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.
  Wyświetleń: 64
 512. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obr. Mierucin, cz. obr. Skoraczewo, Wąwelno, Jaszkowo, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 64
 513. Oświadczenia majątkowe za 2017 r. – urząd, jednostki
  Wyświetleń: 64
 514. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
  Wyświetleń: 64
 515. Uchwała Nr XXXVI/234/18 Rady Gminy Sośno z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 64
 516. Usuwanie skutków nawałnicy
  Wyświetleń: 64
 517. Wniosek o usunięcie drzew
  Wyświetleń: 64
 518. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.41.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 64
 519. Gmina Sośno otrzymała kolejne dofinansowanie!
  Wyświetleń: 63
 520. Ogłoszenie o przetargu – Sitno budynek mieszkalny dz. nr 118/2
  Wyświetleń: 63
 521. Projekt protokołu z obrad LIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 63
 522. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.34.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 63
 523. Bilans Urzędu Gminy Sośno za rok 2019
  Wyświetleń: 62
 524. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika o mocy 2 MW Przepałkowo
  Wyświetleń: 62
 525. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 122 w obrębie Mierucin, gmina Sośno”.
  Wyświetleń: 62
 526. Petycja z dnia 20 lutego w sprawie przejścia dla pieszych w Sośnie
  Wyświetleń: 62
 527. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne
  Wyświetleń: 62
 528. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 62
 529. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 62
 530. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Sośno za 2020 r.
  Wyświetleń: 62
 531. UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019-2029
  Wyświetleń: 62
 532. UCHWAŁA Nr XXXIX/262/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018 – 2028
  Wyświetleń: 62
 533. Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy na cele rolne
  Wyświetleń: 62
 534. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.27.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Sośno w 2019 roku
  Wyświetleń: 62
 535. Ocena jakości wody – Szkoła Podstawowa w Przepałkowie, Biuro ZGK w Sośnie 03.07.2023
  Wyświetleń: 61
 536. Ocena jakości wody ciepłej – budynek Samorządowego Przedszkola w Sośnie 11.08.2023
  Wyświetleń: 61
 537. Pomoc materialna dla uczniów – zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 61
 538. Projekt protokołu z obrad LV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 30 marca 2023 roku
  Wyświetleń: 61
 539. Projekt protokołu z obrad LVI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 20 kwietnia 2023 roku
  Wyświetleń: 61
 540. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.12.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 61
 541. Bilans Szkoły Podstawowej w Wąwelnie za rok 2019
  Wyświetleń: 60
 542. Obsadzenie mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14
  Wyświetleń: 60
 543. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach„Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020310C relacji Tuszkowo – Popielewo na odcinku o długości 1,155 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+155 w miejscowości Tuszkowo”
  Wyświetleń: 60
 544. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie
  Wyświetleń: 60
 545. Projekt protokołu z obrad LIV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 23 lutego 2023 roku
  Wyświetleń: 60
 546. UCHWAŁA Nr XXIX/182/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017 – 2027
  Wyświetleń: 60
 547. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Sośno na 2020 rok
  Wyświetleń: 60
 548. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.28.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sośno w 2019 roku
  Wyświetleń: 60
 549. Zebrania wiejskie – wrzesień 2016
  Wyświetleń: 60
 550. Łączne sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 59
 551. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo
  Wyświetleń: 59
 552. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 34/1 o pow. 0,30 ha w Przepałkowie
  Wyświetleń: 59
 553. Petycja z dnia 25 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
  Wyświetleń: 59
 554. Protokół z obrad LXI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2023 roku
  Wyświetleń: 59
 555. Protokół z obrad LXV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 15 lutego 2024 roku
  Wyświetleń: 59
 556. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 59
 557. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Sośnie za rok 2020
  Wyświetleń: 59
 558. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 19/1 w obrębie Tuszkowo w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 59
 559. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o opiniach organów współdziałajacych oraz o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 29 w obrębie Wąwelno w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 58
 560. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o opiniach organów współdziałających - budowa drogi w Przepałkowie
  Wyświetleń: 58
 561. Ocena jakości wody w zakresie wymagań dotyczących substancji promieniotwórczych – wodociąg publiczny w Rogalinie 15.02.2023
  Wyświetleń: 58
 562. Petycja z dnia 3 stycznia 2024 r. dotycząca kształtowania świadomości - Młodych Wyborców
  Wyświetleń: 58
 563. PROJEKT- Program współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 58
 564. Protokół z obrad LXIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 21 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 58
 565. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – 18.12.2023 r.
  Wyświetleń: 58
 566. Rozporządzenie ws. zarządzenia wyborów
  Wyświetleń: 58
 567. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.23.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2017r.
  Wyświetleń: 58
 568. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.58.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku
  Wyświetleń: 58
 569. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 58
 570. KOMUNIKAT NR 1/2023 PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z DNIA 20.10.2023 R.
  Wyświetleń: 57
 571. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno
  Wyświetleń: 57
 572. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w spr. zmiany lasu na użytek rolny dz. nr 306/2 obręb Sośno – przedłużenie terminu 10.11.2022
  Wyświetleń: 57
 573. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ULICP
  Wyświetleń: 57
 574. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2019 r.
  Wyświetleń: 57
 575. Projekt protokołu z obrad XXII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 15 października 2020 roku
  Wyświetleń: 57
 576. Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 57
 577. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok
  Wyświetleń: 57
 578. UCHWAŁA NR XXXV/229/2021 RADY GMINY SOŚNO z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
  Wyświetleń: 57
 579. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020310C relacji Tuszkowo – Popielewo na odcinku o długości 1,155 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+155 w miejscowości Tuszkowo”.
  Wyświetleń: 57
 580. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.26.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 57
 581. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.30.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2019 roku
  Wyświetleń: 57
 582. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.53.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 57
 583. Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018
  Wyświetleń: 56
 584. Bilans Szkoły Podstawowej w Wąwelnie za rok 2018
  Wyświetleń: 56
 585. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 19/1 w obrębie Tuszkowo w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 56
 586. Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie do 11 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 17, 18/3 w obrębie Tonin w gminie Sośno"
  Wyświetleń: 56
 587. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poniższego przedsięwzięcia- PV Skoraczewo o mocy 28 MW
  Wyświetleń: 56
 588. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Rogalinie 10.11.2022
  Wyświetleń: 56
 589. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 34/1 o pow. 0,30 ha w Przepałkowie
  Wyświetleń: 56
 590. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Toninie (remiza)
  Wyświetleń: 56
 591. Półroczne sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 56
 592. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 56
 593. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2020 r.
  Wyświetleń: 56
 594. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie za 2020 r.
  Wyświetleń: 56
 595. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
  Wyświetleń: 56
 596. UCHWAŁA NR XLI/270/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 56
 597. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„Budowa do 40 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 88/2, 197 w obrębie Tuszkowo w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 56
 598. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.16.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 56
 599. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.22.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2017r.
  Wyświetleń: 56
 600. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.46.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r.
  Wyświetleń: 56
 601. Zezwolenie na usunięcie drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej:
  Wyświetleń: 56
 602. Ocena jakości wody w zakresie wymagań dotyczących substancji promieniotwórczych – wodociąg publiczny w Sitnie 15.02.2023
  Wyświetleń: 55
 603. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sośno na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030”
  Wyświetleń: 55
 604. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. – urząd, jednostki
  Wyświetleń: 55
 605. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Sośno w związku z zakończeniem kadencji 2018-2024
  Wyświetleń: 55
 606. Projekt protokołu z obrad LVIII uroczystej sesji Rady Gminy Sośno z dnia 22 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 55
 607. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych – 18.12.2023 r.
  Wyświetleń: 55
 608. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Sośnie za 2021 rok
  Wyświetleń: 55
 609. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022
  Wyświetleń: 55
 610. UCHWAŁA Nr XXVIII/179/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017 – 2027
  Wyświetleń: 55
 611. Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 55
 612. Wykaz nieruchomości do sprzedaży – lokal użytkowy nr 2 o pow. 37,44 m kw w Wielowiczu nr 27 (biblioteka)
  Wyświetleń: 55
 613. Wyniki wyborów Wójta Gminy Sośno
  Wyświetleń: 55
 614. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.17.2021 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 55
 615. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.71.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 55
 616. Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczej (moc kogeneratorów do 1,6 MW)” w Sitnie
  Wyświetleń: 55
 617. Bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2019
  Wyświetleń: 54
 618. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
  Wyświetleń: 54
 619. Uchwała Nr II/10/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 54
 620. Wójt Gminy Sośno ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie Programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
  Wyświetleń: 54
 621. Wyniki wyborów do Rady Gminy Sośno
  Wyświetleń: 54
 622. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.13.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 54
 623. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.21.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2018 rok
  Wyświetleń: 54
 624. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.43.2022 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 54
 625. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.95.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 54
 626. Imienny wykaz głosowań radnych z LXIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 21 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 53
 627. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 53
 628. Kontrola gospodarki budżetowej
  Wyświetleń: 53
 629. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1400kWp w miejscowości Sitno, gm.Sośno”.
  Wyświetleń: 53
 630. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym – winda UG Sośno
  Wyświetleń: 53
 631. Odpowiedź na petycję z dnia 16 lutego 2024 r. - Inicjatywa Jasność i Transparentność w wydatkowaniu pieniędzy Podatników - zadania własne gminy - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
  Wyświetleń: 53
 632. Projekt protokołu z obrad LVII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 maja 2023 roku
  Wyświetleń: 53
 633. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 53
 634. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r.
  Wyświetleń: 53
 635. UCHWAŁA Nr XXI/131/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2016 – 2026
  Wyświetleń: 53
 636. UCHWAŁA NR XXIX/181/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 53
 637. Uchwała Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie budżetu na 2018 rok.
  Wyświetleń: 53
 638. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 1,020 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+265,00, a km 1+285 o długości 1,020 km, połączona z jej budową na odcinku o długości 1,115 km zlokalizowanym pomiedzy km 1+285,00 a km 2+400 w miejscowości Sitno”,
  Wyświetleń: 53
 639. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.37.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 53
 640. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.78.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Sośno na 2020 rok
  Wyświetleń: 53
 641. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.95.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 53
 642. Aneks nr 3 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 158 000 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek o nr ew. 11/2, 12/2, 13, 14/1, 22/3 ob. Wielowicz w gm. Sośno oraz 52/1 i 53/9 w ob. Wysoka Krajeńska w gm. Sępólno Krajeńskie, a także o nr ew. 153/9 w ob. Suchorączek w gm. Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, o całkowitej powierzchni gruntów zajętych pod instalację ok. 79,2 ha”.
  Wyświetleń: 52
 643. Odpowiedź na petycję z 21 listopada 2023 r. dotycząca płatności dokonywanych online
  Wyświetleń: 52
 644. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2017 r.
  Wyświetleń: 52
 645. Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – Edycja 3 (PGR)
  Wyświetleń: 52
 646. Projekt protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 28 października 2021 roku
  Wyświetleń: 52
 647. Wniosek Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w sprawie: wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew przydrożnych z gatunku grab pospolity rosnących w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1137C relacji Obodowo-Sośno-Wierzchucin, na działce nr: 203 obręb Sośno, będącej własnością Skarbu Państwa, pozostającej w trwałym zarządzie Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.
  Wyświetleń: 52
 648. ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostarczenie destruktu asfaltowego w ramach bieżącego utrzymania dróg w Gminie Sośno w 2024 roku”
  Wyświetleń: 52
 649. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.10.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 52
 650. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.29.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 52
 651. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.42.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 52
 652. Bilans łączny jednostek i zakładu budżetowego Gminy Sośno za rok 2019
  Wyświetleń: 51
 653. Imienny wykaz głosowań radnych z LXV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 15 lutego 2024 roku
  Wyświetleń: 51
 654. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RI.6220.13.2021 z dnia 16.11.2022 r.
  Wyświetleń: 51
 655. Informacja Wójta Gminy Sośno o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 51
 656. Obsadzenie mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
  Wyświetleń: 51
 657. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 40 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 88/2, 197 w obrębie Tuszkowo w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 51
 658. Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi gminnej w Przepałkowie
  Wyświetleń: 51
 659. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego – budowa farmy fotowoltaicznej w Skoraczewie o mocy 28 MW
  Wyświetleń: 51
 660. Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebranym materiale dowodowym dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie budynku inwentarskiego – obory uwięziowej dla bydła opasowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 183 oraz 78 obręb Jaszkowo, gmina Sośno”
  Wyświetleń: 51
 661. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Rogalinie
  Wyświetleń: 51
 662. Ocena obszarowa jakości wody 02.08.2023
  Wyświetleń: 51
 663. Projekt protokołu z obrad L sesji Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 51
 664. Projekt protokołu z obrad LIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 51
 665. Projekt protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2020 roku
  Wyświetleń: 51
 666. UCHWAŁA NR XXXI/204/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
  Wyświetleń: 51
 667. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 232/2 w obrębie Skoraczewo w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 51
 668. Wójt Gminy Sośno podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 51
 669. Wójt Gminy Sośno podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż dz. nr 68/2 o pow. 0,06 ha położonej w Sośnie
  Wyświetleń: 51
 670. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.10.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 51
 671. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.19.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2018r.
  Wyświetleń: 51
 672. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.20.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 51
 673. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.23.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 51
 674. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.30.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku.
  Wyświetleń: 51
 675. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.47.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 51
 676. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.5.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Mierucin
  Wyświetleń: 51
 677. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.62.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 51
 678. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 159 i 15 obręb 0008 Przepałkowo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE III.
  Wyświetleń: 50
 679. Imienny wykaz głosowań radnych z LXVI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 lutego 2024 roku
  Wyświetleń: 50
 680. Informacja Wójta Gminy Sośno o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r. w zakresie integracji społecznej
  Wyświetleń: 50
 681. Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r.
  Wyświetleń: 50
 682. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Sośno, dot. cz. obr. ewid. Wielowicz, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 50
 683. OBWIESZCZENIE – Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika Przepałkowo PV Sępólno Krajeńskie III
  Wyświetleń: 50
 684. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Rogalinie 16.03.2023
  Wyświetleń: 50
 685. Odpowiedź na petycję z dnia 16 października w sprawie audytów technologicznych
  Wyświetleń: 50
 686. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż – las Dziedno
  Wyświetleń: 50
 687. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr. Mierucin, cz. obr. Skoraczewo, Wąwelno, Jaszkowo, gm. Sośno., gm. Sośno.
  Wyświetleń: 50
 688. Prawidłowa jakość wody w hydroforni Rogalin
  Wyświetleń: 50
 689. Program współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 50
 690. Projekt protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 50
 691. Projekt protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 50
 692. Projekt protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 10 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 50
 693. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – 18.01.2024 r.
  Wyświetleń: 50
 694. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych – 19.01.2024 r.
  Wyświetleń: 50
 695. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 50
 696. UCHWAŁA Nr XXII/143/16 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017 – 2027
  Wyświetleń: 50
 697. UCHWAŁA NR XXIV/155/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 50
 698. UCHWAŁA NR XXVI/168/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 50
 699. UCHWAŁA NR XXVII/175/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 50
 700. UCHWAŁA NR XXVIII/178/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 50
 701. UCHWAŁA Nr XXXI/198/17 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017-2027
  Wyświetleń: 50
 702. Uchwała Nr XXXVIII/248/18 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 50
 703. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Sitno budynek mieszkalny dz. nr 118/2
  Wyświetleń: 50
 704. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.40.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 50
 705. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.45.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 50
 706. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.52.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 50
 707. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.83.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 50
 708. Zezwolenie na usunięcie drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowe.
  Wyświetleń: 50
 709. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 0,720 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+274, a km 0+994 jej przebiegu miejscowości Przepałkowo”
  Wyświetleń: 49
 710. Inauguracyjna sesja Rady Gminy Sośno IX kadencji 2024–2029
  Wyświetleń: 49
 711. Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie zmiany tzw „uchwały antysmogowej”
  Wyświetleń: 49
 712. Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi gminnej relacji Tuszkowo – Popielewo
  Wyświetleń: 49
 713. Ocena jakości wody – Przepałkowo 2021
  Wyświetleń: 49
 714. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie 27.01.2023
  Wyświetleń: 49
 715. Ogłoszenie – wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 123/1 o pow. 0,2527 ha w Sitnie
  Wyświetleń: 49
 716. Ogłoszenie o przetargu – Sośno dz. 424 (pod garaż)
  Wyświetleń: 49
 717. Petycja z dnia 31 stycznia 2024 r. przeciwko realizacji budowy farmy fotowoltaicznej na terenie wsi Tuszkowo dz. nr 16
  Wyświetleń: 49
 718. Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 49
 719. Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy (ogródki)
  Wyświetleń: 49
 720. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Sośno na 2019 rok
  Wyświetleń: 49
 721. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.33.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
  Wyświetleń: 49
 722. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.36.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 49
 723. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.6.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 49
 724. Zezwolenie na usunięcie drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej
  Wyświetleń: 49
 725. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośno za 2019 rok
  Wyświetleń: 48
 726. Imienny wykaz głosowań radnych z LXVII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2024 roku
  Wyświetleń: 48
 727. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa studni w Wąwelnie
  Wyświetleń: 48
 728. Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż dz. nr 34/1 o pow. 0,30 ha w Przepałkowie
  Wyświetleń: 48
 729. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach„Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020310C relacji Tuszkowo – Popielewo na odcinku o długości 1,155 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+155 w miejscowości Tuszkowo”
  Wyświetleń: 48
 730. Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania działaniach organów współdziałających (Wód Polskich) – Farma fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 48
 731. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika w Skoraczewie
  Wyświetleń: 48
 732. Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko”
  Wyświetleń: 48
 733. Ocena jakości wody – Przepałkowo
  Wyświetleń: 48
 734. Ocena jakości wody w zakresie wymagań dotyczących substancji promieniotwórczych – wodociąg publiczny w Przepałkowie 15.02.2023
  Wyświetleń: 48
 735. Ogłoszenie – wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 34/1 o pow. 0,30 ha w Przepałkowie
  Wyświetleń: 48
 736. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.nr 459 o pow. 0,0178 ha w Sitnie
  Wyświetleń: 48
 737. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Płoskowie – dz. nr 18/3 o pow. 0,11 ha
  Wyświetleń: 48
 738. Projekt protokołu z obrad LI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 14 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 48
 739. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przepałkowie za rok 2020
  Wyświetleń: 48
 740. UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 48
 741. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.14.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
  Wyświetleń: 48
 742. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.38.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
  Wyświetleń: 48
 743. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.63.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 48
 744. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.65.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 3 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku
  Wyświetleń: 48
 745. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.96.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018 – 2028
  Wyświetleń: 48
 746. Imienny wykaz głosowań radnych z LXIV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 24 stycznia 2024 roku
  Wyświetleń: 47
 747. KRUS – ostrzeżenie przed wyłudzeniami
  Wyświetleń: 47
 748. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym – „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko”
  Wyświetleń: 47
 749. Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2023 roku.
  Wyświetleń: 47
 750. Odpowiedź na petycję z dnia 10 listopada w sprawie zatrzymania planowanej budowy farmy fotowoltaicznej w Tuszkowie
  Wyświetleń: 47
 751. Odpowiedź na petycję z dnia 31 stycznia 2024 r. przeciwko realizacji budowy farmy fotowoltaicznej na terenie wsi Tuszkowo dz. nr 16
  Wyświetleń: 47
 752. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Sośnie
  Wyświetleń: 47
 753. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż – Sitno budynek mieszkalny dz. nr 118/2
  Wyświetleń: 47
 754. Projekt protokołu z obrad XXIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 9 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 47
 755. Rada sołecka w Przepałkowie
  Wyświetleń: 47
 756. Rozpatrzenie petycji z dnia 25 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
  Wyświetleń: 47
 757. Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofertowe na 2019 r
  Wyświetleń: 47
 758. Sprawozdanie finansowe Samorządowego Przedszkola w Sośnie za 2021 rok
  Wyświetleń: 47
 759. Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie za 2020 r.
  Wyświetleń: 47
 760. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023
  Wyświetleń: 47
 761. UCHWAŁA Nr XXII/141/16 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2016 – 2026
  Wyświetleń: 47
 762. Wniosek z dnia 28.04.2023 r. Znak: ZD-PG.6323.05-p.2023.MN-M Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie w sprawie: wydania zezwolenia na usunięcie drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej
  Wyświetleń: 47
 763. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.26.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.
  Wyświetleń: 47
 764. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.70.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 47
 765. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.89.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 47
 766. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.93.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 47
 767. Kopanie grobów na cmentarzu komunalnym w Sośnie
  Wyświetleń: 46
 768. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 0,720 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+274, a km 0+994 jej przebiegu miejscowości Przepałkowo”
  Wyświetleń: 46
 769. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 16, w obrębie Tuszkowo gmina Sośno”.
  Wyświetleń: 46
 770. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Zamiana części lasu o pow. 0,90 ha , dz. nr 171 i nr 252, położonych w Przepałkowie
  Wyświetleń: 46
 771. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłozenia raportu dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko”
  Wyświetleń: 46
 772. Ocena jakości wody – Szkoła Podstawowa w Sośnie 04.05.2023
  Wyświetleń: 46
 773. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie 03.04.2023
  Wyświetleń: 46
 774. Ogłoszenie – wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 111/8 o pow. 0,0305 ha w Dziednie
  Wyświetleń: 46
 775. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. obr. ewid. Wielowicz, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 46
 776. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Wąwelnie za rok 2020
  Wyświetleń: 46
 777. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 97 obręb Wielowicz (teren cmentarza)
  Wyświetleń: 46
 778. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Sośno dz. 424 (pod garaż)
  Wyświetleń: 46
 779. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.102.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 46
 780. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.25.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 46
 781. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.4.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 46
 782. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.87A.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 46
 783. Decyzja – zezwolenie na usunięcie drzewa przydrożnego.
  Wyświetleń: 45
 784. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 – gmina Sośno
  Wyświetleń: 45
 785. Informacje dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 45
 786. OBWIESZCZENIE – Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika Przepałkowo PV Sępólno Krajeńskie IV
  Wyświetleń: 45
 787. OBWIESZCZENIE – Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poniższego przedsięwzięcia – fotowoltaika w Roztokach
  Wyświetleń: 45
 788. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Skoraczewie na działce o nr ew. 14/1, obręb Skoraczewo, gmina Sośno”
  Wyświetleń: 45
 789. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sośno na lata 2021-2030”
  Wyświetleń: 45
 790. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron – budowa farmy fotowoltaicznej w Przepałkowie zw. PV Sępólno Kraj. II
  Wyświetleń: 45
 791. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia – Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko.
  Wyświetleń: 45
 792. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 45
 793. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym – rozbudowa GDK
  Wyświetleń: 45
 794. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym – sieć elektroenergetyczna przy ul. Długiej w Wąwelnie
  Wyświetleń: 45
 795. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji ULICP o znaczeniu gminnym
  Wyświetleń: 45
 796. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem przed wydaniem decyzji ulicp – budowa ogólnodostępnej wewnętrzenej drogi gminnej w miejscowości Roztoki
  Wyświetleń: 45
 797. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika w Skoraczewie
  Wyświetleń: 45
 798. Ocena jakości wody ciepłej – Przedszkole Samorządowe w Sośnie 01.02.2023
  Wyświetleń: 45
 799. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz. nr 123/1 o pow. 0,2527 ha w Sitnie (pod wieżą stacji bazowej telefonii komórkowej)
  Wyświetleń: 45
 800. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki w Dziednie
  Wyświetleń: 45
 801. Projekt protokołu z obrad LII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 45
 802. Projekt protokołu z obrad nadzwyczajnej XVII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 24 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 45
 803. Protokół z obrad LXVI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 lutego 2024 roku
  Wyświetleń: 45
 804. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – 26.02.2024 r.
  Wyświetleń: 45
 805. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Sośno w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sośno w 2018 roku
  Wyświetleń: 45
 806. Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji
  Wyświetleń: 45
 807. Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji dla działań wynikających z POP
  Wyświetleń: 45
 808. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przydrożnych
  Wyświetleń: 45
 809. ZAPYTANIE OFERTOWE „Usługi w ramach bieżącego utrzymania dróg w Gminie Sośno w 2024 roku”
  Wyświetleń: 45
 810. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.32.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2017 roku.
  Wyświetleń: 45
 811. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.39.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
  Wyświetleń: 45
 812. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.39.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 45
 813. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.4.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 45
 814. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.81.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 45
 815. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.90.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 45
 816. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 45
 817. Decyzja – Zezwolenie na usunięcie drzew przydrożnych
  Wyświetleń: 44
 818. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na nawadnianiu upraw rolnych w Wąwelnie
  Wyświetleń: 44
 819. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Przepałkowo, gmina Sośno
  Wyświetleń: 44
 820. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Sośno, dot. cz. obrębu ewid. Wielowicz, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 44
 821. OBWIESZCZENIE Informacja o zmianie zakresu przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zmianie dotychczas ustalonych stron postępowania – Farma fotowoltaiczna w Roztokach
  Wyświetleń: 44
 822. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu – fotowoltaika Przepałkowo
  Wyświetleń: 44
 823. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania administracyjnego – „Farma fotowoltaiczna Roztoki”
  Wyświetleń: 44
 824. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 21.09.2022 r. – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej w m. Dziedno
  Wyświetleń: 44
 825. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 8, 9, 10, 13/2, 57/3 obręb 0008 Przepałkowo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE II
  Wyświetleń: 44
 826. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa drogi krajowej nr 25
  Wyświetleń: 44
 827. Ocena jakości wody – Przedszkole Samorządowe w Sośnie 04.05.2023
  Wyświetleń: 44
 828. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntu w Płoskowie dz. nr 18/3 o pow. 0,11 ha
  Wyświetleń: 44
 829. Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych - 2023
  Wyświetleń: 44
 830. UCHWAŁA NR LXII/411/2023 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
  Wyświetleń: 44
 831. Uchwała Nr XXXII/211/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Budżetu Gminy Sośno na lata 2017-2027
  Wyświetleń: 44
 832. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 11 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 17, 18/3 w obrębie Tonin w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 44
 833. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 44
 834. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.24.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2016 r.
  Wyświetleń: 44
 835. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.48.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 44
 836. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 44
 837. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.88.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 44
 838. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika w Mierucinie
  Wyświetleń: 44
 839. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 1,020 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+265,00, a km 1+285 o długości 1,020 km, połączona z jej budową na odcinku o długości 1,115 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+285,00 a km 2+400 w miejscowości Sitno,
  Wyświetleń: 43
 840. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 158 000 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek o nr ew. 11/2, 12/2, 13, 14/1, 22/3 ob. Wielowicz w gm. Sośno oraz 52/1 i 53/9 w ob. Wysoka Krajeńska w gm. Sępólno Krajeńskie, a także o nr ew. 153/9 w ob. Suchorączek w gm. Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, o całkowitej powierzchni gruntów zajętych pod instalację ok. 94,25 ha”. Działki o nr ew. 11/2, 12/2, 13, 14/1 i 22/3 obręb Wielowicz znajdują się w m.Roztoki.
  Wyświetleń: 43
 841. Decyzja zmieniająca decyzję zezwalającą na usunięcie drzew znak: RI.6131.19.2019 z dnia 14.05.2019 r. w zakresie odstąpienia od wykonania nasadzeń zastępczych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętej Marii Magdaleny, ul. Wąska 6, 89-413 Wąwelno.
  Wyświetleń: 43
 842. Informacja dot. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośno za 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 843. Informacja Wójta Gminy Sośno o naborze wniosków na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sośno na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2020 r.
  Wyświetleń: 43
 844. OBWIESZCZENIE Informacja o zmianie zakresu przedsięwzięcia spowodowanego błędnym zapisem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Farma fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 43
 845. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – biogazownia Sitno
  Wyświetleń: 43
 846. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – informacja o wydaniu decyzji środowiskowej o zmianie lasu na użytek rolny – dz. nr 306/2 obręb Sośno
  Wyświetleń: 43
 847. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w spr. zamiany lasu na użytek rolny dz. nr 306/2 obręb Sośno
  Wyświetleń: 43
 848. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu – Budowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko
  Wyświetleń: 43
 849. Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu o uzgodnienie/opinię warunków realizacji przedsięwzięcia -„Farma fotowoltaiczna Roztoki”
  Wyświetleń: 43
 850. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd wraz z przyłączeniami
  Wyświetleń: 43
 851. Odpowiedź na petycję z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PCWO Energy Projekt Sp z o.o. na terenie miejscowości Tuszkowo
  Wyświetleń: 43
 852. Projekt protokołu z obrad XX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 24 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 43
 853. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”.
  Wyświetleń: 43
 854. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.11.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 43
 855. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.14.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 43
 856. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.25.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 43
 857. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.47.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie”
  Wyświetleń: 43
 858. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.52.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 43
 859. Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 43
 860. Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – obora Jaszkowo
  Wyświetleń: 43
 861. Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych m 8, 9, 10, 13/2, 57/3 obręb 0008 Przepałkowo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE II.
  Wyświetleń: 43
 862. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020 – gmina Sośno
  Wyświetleń: 42
 863. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – obora Jaszkowo
  Wyświetleń: 42
 864. Kolejne dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przyznane!
  Wyświetleń: 42
 865. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek przedsięwzięcia pn. „Budowa do 11 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 17, 18/3 w obrębie Tonin w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 42
 866. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym - przebudowa drogi w Sitnie
  Wyświetleń: 42
 867. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa drogi krajowej nr 25
  Wyświetleń: 42
 868. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji środowiskowej o zmianie lasu na użytek rolny – dz. nr 306/2 obręb Sośno
  Wyświetleń: 42
 869. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w spr. zamiany lasu na użytek rolny dz. nr 306/2 obręb Sośno – przedłużenie terminu
  Wyświetleń: 42
 870. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w spr. zmiany lasu na użytek rolny dz. nr 306/2 obręb Sośno – przedłużenie terminu
  Wyświetleń: 42
 871. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu – farma fotowoltaiczna w Przepałkowie o mocy 9MWp
  Wyświetleń: 42
 872. Ocena jakości wody – Sklep spożywczy w Sitnie i Szkoła Podstawowa w Wąwelnie 03.07.2023
  Wyświetleń: 42
 873. Ocena jakości wody ciepłej – Szkoła Podstawowa w Sośnie 01.02.2023
  Wyświetleń: 42
 874. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Dziednie
  Wyświetleń: 42
 875. Pomoc OHP w usuwaniu skutków nawałnic
  Wyświetleń: 42
 876. Pomoc poszkodowanym przez klęski żywiołowe 2015 i 2016
  Wyświetleń: 42
 877. Program współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 42
 878. Projekt protokołu z obrad XXIV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 42
 879. Projekt protokołu z obrad XXXII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 42
 880. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. .: „Budowa ujęcia wód podziemnych o głębokości powyżej 100 m oraz zdolności poboru powyżej 10 m3/godz. na działce o nr ewid. 215/2 obręb Wąwelno, gmina Sośno”
  Wyświetleń: 42
 881. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Sośno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ,sportu i rekreacji w 2018 roku
  Wyświetleń: 42
 882. Szacowanie strat przez inspektorów nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 42
 883. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przydrożnego.
  Wyświetleń: 42
 884. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 16, w obrębie Tuszkowo gmina Sośno”
  Wyświetleń: 42
 885. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1400kWp w miejscowości Sitno, gm.Sośno”.
  Wyświetleń: 42
 886. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacji instalacji elektroenergetycznej o mocy do 9MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 64/2 w obrębie geodezyjnym Przepałkowo.
  Wyświetleń: 42
 887. Wójt Gminy Sośno podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy na cele rolne stanowiący własność Gminy Sośno
  Wyświetleń: 42
 888. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.12.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 42
 889. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.27.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2018 roku
  Wyświetleń: 42
 890. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 42
 891. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.75.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 42
 892. Budowa placów zabaw w miejscowościach Sitno i Rogalin
  Wyświetleń: 41
 893. Obsługa organizacyjna wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 41
 894. Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania o zebranym materiale dowodowym w spr. wydania decyzji o środowisk. uwarunk. dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7MW na działkach ewidencyjnych nr 114/3 i 141/1 obręb 0011 Skoraczewo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”.
  Wyświetleń: 41
 895. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewid. 307/6 położonej w miejscowości Zielonka, obręb Sośno, gm. Sośno 2
  Wyświetleń: 41
 896. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w spr. wyznaczenia nowego terminu zalatwienia sprawy w postępowaniu adm. dot. zamiany lasu na użytek rolny dz. nr 306/2 obręb Sośno
  Wyświetleń: 41
 897. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu – Farma fotowoltaiczna Roztoki
  Wyświetleń: 41
 898. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego – budowa farmy fotowoltaicznej w Przepałkowie o mocy 9MWp
  Wyświetleń: 41
 899. Obwieszczenie zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – fotowoltaika w Mierucinie
  Wyświetleń: 41
 900. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. nr 123/1 o pow. 0,2527 ha w Sitnie (pod wieżą stacji bazowej telefonii komórkowej)
  Wyświetleń: 41
 901. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dz. nr 68/2 o pow. 0,06 ha w Sośnie
  Wyświetleń: 41
 902. Ogłoszenie wykazu gruntu przeznaczonego do dzierżawy o pow. 0,02 ha w Szynwałdzie
  Wyświetleń: 41
 903. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 41
 904. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie za 2021 r.
  Wyświetleń: 41
 905. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Sitnie – dz. nr 459 o pow. 0,0178 ha
  Wyświetleń: 41
 906. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.49.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 41
 907. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.58.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 41
 908. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66.1.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 41
 909. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (fotowoltaika w Mierucinie)
  Wyświetleń: 40
 910. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż dz. nr 113 w Toninie
  Wyświetleń: 40
 911. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno, gmina Sośno
  Wyświetleń: 40
 912. Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Rogalinie - 06.11.2023 r.
  Wyświetleń: 40
 913. Ocena obszarowa jakości wody 02.08.2022
  Wyświetleń: 40
 914. Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2022 roku.
  Wyświetleń: 40
 915. Odpady powstałe po przejściu huraganu
  Wyświetleń: 40
 916. Odpowiedź na petycję z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 6 MW na terenie wsi Tuszkowo
  Wyświetleń: 40
 917. Ogłoszenie o II przetargu – sprzedaż dz.nr 18/3 o pow. 0,11 ha w Płoskowie
  Wyświetleń: 40
 918. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 113 o pow. 0,40 ha Tonin
  Wyświetleń: 40
 919. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 423 Sośno (pod garaż)
  Wyświetleń: 40
 920. Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i rekreacji w 2018 r.
  Wyświetleń: 40
 921. Pomoc w odbudowie uszkodzonych obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 40
 922. Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 232/2 w obrębie Skoraczewo w gminie Sośno.
  Wyświetleń: 40
 923. Projekt protokołu z obrad XXVII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 40
 924. Projekt protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 30 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 40
 925. Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Płosków dz. nr 18/3 o pow. 0,11 ha
  Wyświetleń: 40
 926. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.44.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 40
 927. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.65.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 40
 928. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.78.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 40
 929. Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na nawadnianiu upraw rolnych w Wąwelnie
  Wyświetleń: 40
 930. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr: 150, 152/1, 154 obręb 0008 Przepałkowo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE IV
  Wyświetleń: 39
 931. KRUS – pomoc w opłaceniu składek
  Wyświetleń: 39
 932. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 0,720 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+274, a km 0+994 jej przebiegu miejscowości Przepałkowo”
  Wyświetleń: 39
 933. OBWIESZCZENIE Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 1,020 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+265,00, a km 1+285 o długości 1,020 km, połączona z jej budową na odcinku o długości 1,115 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+285,00 a km 2+400 w miejscowości Sitno
  Wyświetleń: 39
 934. Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego – – budowa farmy fotowoltaicznej w Przepałkowie
  Wyświetleń: 39
 935. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania – sieć elektroenergetyczna przy ul. Długiej w Wąwelnie
  Wyświetleń: 39
 936. Ocena jakości wody – budynek Przedszkola Samorządowego w Sośnie 16.12.2022
  Wyświetleń: 39
 937. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Sośno o przyjęciu przez Radę Gminy Sośno uchwały Nr LXVI/447/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno
  Wyświetleń: 39
 938. Projekt protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 39
 939. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 39
 940. Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 39
 941. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Wąwelnie za 2021 rok
  Wyświetleń: 39
 942. Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Olszewka dz. nr 30/12 o pow. 0,7260 ha
  Wyświetleń: 39
 943. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.13.2024 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1 na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024
  Wyświetleń: 39
 944. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.21.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 39
 945. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.92.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami
  Wyświetleń: 39
 946. Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działce nr 97 obręb Wielowicz gm. Sośno.
  Wyświetleń: 39
 947. Nabór Wniosków „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024
  Wyświetleń: 38
 948. Obwieszczenie – o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych m 159 i 15 obręb 0008 Przepałkowo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE III
  Wyświetleń: 38
 949. OBWIESZCZENIE o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sośno na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030”
  Wyświetleń: 38
 950. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa budynku inwentarskiego – obory uwięziowej dla bydła opasowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 183 oraz 78 obręb Jaszkowo, gmina Sośno”
  Wyświetleń: 38
 951. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w spr. zmiany lasu na użytek rolny dz. nr 306/2 obręb Sosno – zakończenie postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 38
 952. Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Sitnie
  Wyświetleń: 38
 953. Ogłoszenie – wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 68/2 o pow. 0,06 ha w Sośnie
  Wyświetleń: 38
 954. Ogłoszenie o sprzedaży autobusu marki MERCEDES BENZ 312 w trybie przetargu nieograniczonego / 23.10.2023 r.
  Wyświetleń: 38
 955. Petycja z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PCWO Energy Projekt Sp z o.o. na terenie miejscowości Tuszkowo
  Wyświetleń: 38
 956. Projekt protokołu z obrad XXX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 38
 957. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych – 25.03.2024 r.
  Wyświetleń: 38
 958. Sprawozdanie finansowe Samorządowego Przedszkola w Sośnie za rok 2020
  Wyświetleń: 38
 959. Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie za 2021 r.
  Wyświetleń: 38
 960. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Wąwelno dz. nr 92-3
  Wyświetleń: 38
 961. ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostarczenie materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w Gminie Sośno w 2024 roku”
  Wyświetleń: 38
 962. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.10.2024 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem opiniowania ofert w otwartym konkursie nr 1 na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024
  Wyświetleń: 38
 963. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.60.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 38
 964. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.68.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 38
 965. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.69.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 38
 966. Zawiadomienie Stron postępowania o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 46,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 8, 9, 10, 13/2, 57/3 obręb 0008 Przepałkowo, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE II.
  Wyświetleń: 38
 967. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Przepałkowo
  Wyświetleń: 37
 968. OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.. „Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 29 w obrębie Wąwelno w gminie Sośno”
  Wyświetleń: 37
 969. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania – przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno
  Wyświetleń: 37
 970. Ocena jakości wody – SUW Przepałkowo 27.12.2022
  Wyświetleń: 37
 971. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie 05.04.2022
  Wyświetleń: 37
 972. Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2021 r.
  Wyświetleń: 37
 973. Ogłoszenie o sprzedaży autobusu marki MERCEDES BENZ 312 w trybie przetargu nieograniczonego / 09.10.2023 r.
  Wyświetleń: 37
 974. Pomoc dla poszkodowanych w nawałnicy w gminie Sośno
  Wyświetleń: 37
 975. Projekt protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 28 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 37
 976. Projekt protokołu z obrad XLII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 28 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 37
 977. Projekt protokołu z obrad XVI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 37
 978. Projekt protokołu z obrad XXI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 16 września 2020 roku
  Wyświetleń: 37
 979. Projekt protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 37
 980. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 37
 981. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Sosno dz. 423 (pod garaż)
  Wyświetleń: 37
 982. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.
  Wyświetleń: 37
 983. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.1.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 stycznia 2018 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Sośno na 2018 rok.
  Wyświetleń: 37
 984. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.20.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2018r.
  Wyświetleń: 37
 985. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.64.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 września 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sośno na 2018 rok
  Wyświetleń: 37
 986. Bezpłatny transport wyborczy
  Wyświetleń: 36
 987. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji instalacji elektroenergetycznej o mocy do 9MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na dz. nr 64/2 obręb Przepałkowo
  Wyświetleń: 36
 988. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie – sieć elektroenergetyczna przy ul. Długiej w Wąwelnie
  Wyświetleń: 36
 989. Ocena jakości wody - Sitno
  Wyświetleń: 36
 990. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie 07.06.2022
  Wyświetleń: 36
 991. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 37,44 m kw w Wielowiczu (b.biblioteka)
  Wyświetleń: 36
 992. Ogłoszenie Wójta Gminy Sośno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno i Wielowicz, gmina Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 36
 993. Petycja z dnia 26 marca 2024 r. mieszkańców Tonina o utwardzenie drogi gminnej między Toninem a Toninkiem
  Wyświetleń: 36
 994. Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno
  Wyświetleń: 36
 995. Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na na budowie i eksploatacji instalacji elektroenergetycznej o mocy do 9MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 64/2 w obrębie geodezyjnym Przepałkowo
  Wyświetleń: 36
 996. Projekt protokołu z obrad XLIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 maja 2022 roku
  Wyświetleń: 36
 997. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – 21.03.2024 r.
  Wyświetleń: 36
 998. RI.6733.1.2024 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne
  Wyświetleń: 36
 999. Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 36
 1000. Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji dla działań wynikających z POP
  Wyświetleń: 36
 1001. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”
  Wyświetleń: 36
 1002. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok
  Wyświetleń: 36
 1003. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno
  Wyświetleń: 36
 1004. Sztab kryzysowy – informacja – 2017.09.02 g. 12.30
  Wyświetleń: 36
 1005. Wniosek o usunięcie drzew ZD-PG.6323.01-p.202.MN-M
  Wyświetleń: 36
 1006. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.24.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 36
 1007. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.44.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 36
 1008. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.56.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 36
 1009. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.71.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 36
 1010. Zniesienie zakazu używania wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Przepałkowo
  Wyświetleń: 36
 1011. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020310C relacji Tuszkowo – Popielewo na odcinku o długości 1,155 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+155 w miejscowości Tuszkowo”
  Wyświetleń: 35
 1012. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i zawiadomienie Stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Roztoki”
  Wyświetleń: 35
 1013. OBWIESZCZENIE RI.6733.1.2024 Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 35
 1014. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie 19.10.2022
  Wyświetleń: 35
 1015. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie 16.03.2022
  Wyświetleń: 35
 1016. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza
  Wyświetleń: 35
 1017. Projekt protokołu z obrad XXV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 35
 1018. Projekt protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 35
 1019. Projekt protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 30 września 2021 roku
  Wyświetleń: 35
 1020. Rozstrzygnięcie konkursu na realizowanie zadań w zakresie integracji osób w wieku emerytalnym w 2016 r.
  Wyświetleń: 35
 1021. Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji
  Wyświetleń: 35
 1022. Sztab kryzysowy – informacja 2017.08.18 g. 8:00
  Wyświetleń: 35
 1023. Zakończenie kadencji 2014-2018 Wójt
  Wyświetleń: 35
 1024. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.104.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 35
 1025. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.14.2024 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sośno na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sośno w 2024 r.
  Wyświetleń: 35
 1026. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.22.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO w sprawie konkursu ofert
  Wyświetleń: 35
 1027. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.27.2024 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem opiniowania ofert w otwartym konkursie nr 2 na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024
  Wyświetleń: 35
 1028. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.6.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 35
 1029. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 34
 1030. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o opiniach organów współdziałających - przebudowa drogi w Sitnie
  Wyświetleń: 34
 1031. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o uzgodnieniu i opinii organów współdziałających dot. realizacji przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko - PV Skoraczewo o mocy 28 MW
  Wyświetleń: 34
 1032. Obwieszczenie – zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 150, 152/1, 154 obręb 0008 Przepałkowo”, zwaną PV SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE IV
  Wyświetleń: 34
 1033. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na nawadnianiu upraw rolnych w Wąwelnie
  Wyświetleń: 34
 1034. Ocena jakości wody 13.09.2022
  Wyświetleń: 34
 1035. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntu w Olszewce dz.nr 30/12 o pow. 0,7260 ha
  Wyświetleń: 34
 1036. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 50
  Wyświetleń: 34
 1037. Ostrzeżenie meteorologiczne-silny wiatr
  Wyświetleń: 34
 1038. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych – 22.02.2024 r.
  Wyświetleń: 34
 1039. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkowie.
  Wyświetleń: 34
 1040. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla Gminy Sośno!!!
  Wyświetleń: 34
 1041. Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy na cele rolne 2020
  Wyświetleń: 34
 1042. Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy o pow. 0,2461 ha w Wąwelnie
  Wyświetleń: 34
 1043. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.28.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 34
 1044. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.29.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 34
 1045. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.36.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 34
 1046. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.42.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 34
 1047. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.47.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 34
 1048. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.59.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 34
 1049. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.88.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 34
 1050. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 459 o pow. 0,0178 ha w Sitnie
  Wyświetleń: 33
 1051. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. obr. ewidencyjnego Wielowicz, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 33
 1052. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 29 w obrębie Wąwelno w gminie Sośno
  Wyświetleń: 33
 1053. Projekt protokołu z obrad XLVI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 33
 1054. Projekt protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 33
 1055. Projekt protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 33
 1056. UCHWAŁA NR XXV/161/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
  Wyświetleń: 33
 1057. Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Dziedno dz. nr 98/3
  Wyświetleń: 33
 1058. Zarządzenie Nr RO.0050.113.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017 – 2027
  Wyświetleń: 33
 1059. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.15.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 33
 1060. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.31.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2017 roku.
  Wyświetleń: 33
 1061. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.32.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 33
 1062. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.51.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2018 rok
  Wyświetleń: 33
 1063. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.8.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 33
 1064. Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. "uchwały antysmogowej"
  Wyświetleń: 32
 1065. Nieruchomość rolna położona w Wielowiczu przeznaczona do sprzedaży
  Wyświetleń: 32
 1066. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania – rozbudowa GDK
  Wyświetleń: 32
 1067. Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Przepałkowie
  Wyświetleń: 32
 1068. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 37,44 m kw. w Wielowiczu nr 27
  Wyświetleń: 32
 1069. Ogłoszenie o przetargu – Wąwelno dz. nr 92-3
  Wyświetleń: 32
 1070. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o przyjęciu przez Radę Gminy Sośno w dniu 30 czerwca 2021 r. uchwały nr XXXI/194/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Przepałkowo, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 32
 1071. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51
  Wyświetleń: 32
 1072. Projekt protokołu z obrad XLV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 15 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 32
 1073. Projekt protokołu z obrad XLVII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2022 roku
  Wyświetleń: 32
 1074. Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji - 2023
  Wyświetleń: 32
 1075. Sztab kryzysowy – informacja – 2017.08.27 g. 12.00
  Wyświetleń: 32
 1076. Sztab kryzysowy – informacja 2017.09.16 g. 8:00
  Wyświetleń: 32
 1077. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.34.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 32
 1078. Zasady udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych
  Wyświetleń: 32
 1079. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania – studni chłonnej na terenie cmentarza komunalnego w Sośnie
  Wyświetleń: 31
 1080. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie 28.07.2022
  Wyświetleń: 31
 1081. Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie 24.05.2022
  Wyświetleń: 31
 1082. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej w Wielowiczu
  Wyświetleń: 31
 1083. Ogłoszenie o przyznanej dotacji na 2020 rok dla klubu sportowego prowadzącego swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Sośno
  Wyświetleń: 31
 1084. Ogłoszenie o sprzedaży drewna - Topola tartaczna
  Wyświetleń: 31
 1085. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o przyjęciu przez Radę Gminy Sośno w dniu 30 czerwca 2021 r. uchwały nr XXXI/195/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 31
 1086. POMOC PSYCHOLOGICZNA W GOPS W SOŚNIE
  Wyświetleń: 31
 1087. Projekt protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy Sośno z dnia 24 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 31
 1088. Projekt protokołu z obrad XLIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 9 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 31
 1089. Projekt protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 października 2022 roku
  Wyświetleń: 31
 1090. Projekt protokołu z obrad XVIII sesji Rady Gminy Sośno, która przeprowadzona została w sposób zdalny za pośrednictwem łączy internetowych z dnia 30 kwietnia 2020 roku
  Wyświetleń: 31
 1091. Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na cele ogródka działkowego
  Wyświetleń: 31
 1092. Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy na cele ogródka działkowego o pow. 400 m2 w Sitnie
  Wyświetleń: 31
 1093. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.72.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 31
 1094. Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działce nr 97 obręb Wielowicz gm.Sośno.
  Wyświetleń: 31
 1095. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 28 MW na działkach ewidencyjnych nr 250/3, 324, 325, 241/2 obręb 0011 Skoraczewo
  Wyświetleń: 30
 1096. Komunikat Państwowej Agencji Atomistyki
  Wyświetleń: 30
 1097. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach„Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej na odcinku o długości 1,020 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+265,00, a km 1+285 o długości 1,020 km, połączona z jej budową na odcinku o długości 1,115 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+285,00 a km 2+400 w miejscowości Sitno
  Wyświetleń: 30
 1098. OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Stron postępowania o opiniach organów współdziałających - przebudowa drogi w Sitnie
  Wyświetleń: 30
 1099. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 30
 1100. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Płoskowie
  Wyświetleń: 30
 1101. Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych wiatrach z 05.10.2017 r. na 06.10.2017 r.
  Wyświetleń: 30
 1102. Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i rekreacji w 2017 r.
  Wyświetleń: 30
 1103. Projekt protokołu z obrad XLIV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 30
 1104. Sztab kryzysowy – informacja 2017.08.21 g. 18:45
  Wyświetleń: 30
 1105. Uchwała Nr XXXII/213/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej w Wielowiczu, stanowiącej własność Gminy Sośno.
  Wyświetleń: 30
 1106. WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 30
 1107. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.67.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 30
 1108. Harmonogram wizyt komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie
  Wyświetleń: 29
 1109. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Przepałkowo, gmina Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 29
 1110. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno, gmina Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 29
 1111. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.109.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 29
 1112. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.13.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 29
 1113. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.22.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2017 r.
  Wyświetleń: 29
 1114. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.33.2024 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2 na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024
  Wyświetleń: 29
 1115. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.63.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 29
 1116. Informacja dla właścicieli lasów prywatnych
  Wyświetleń: 28
 1117. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 28
 1118. Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Rogalinie
  Wyświetleń: 28
 1119. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno, gmina Sośno
  Wyświetleń: 28
 1120. Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 Wójt
  Wyświetleń: 28
 1121. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.60.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 28
 1122. Intensywne opady deszczu połączone z wiatrem o prędkości przekraczającej 100 km/h w nocy z 5 na 6 października 2017 r.
  Wyświetleń: 27
 1123. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd wraz z przyłączeniami
  Wyświetleń: 27
 1124. Ogłoszenie – wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy na cele ogródka
  Wyświetleń: 27
 1125. Protokół z obrad LXVII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2024 roku
  Wyświetleń: 27
 1126. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 27
 1127. Sztab kryzysowy – informacja 2017.08.20 g. 12:30
  Wyświetleń: 27
 1128. UCHWAŁA NR XXXII/210/17 z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017r.
  Wyświetleń: 27
 1129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 97 obręb Wielowicz (teren cmentarza) - łącznie wnioskuje się o usunięcie 8 drzew w tym 6 szt. Robinii akacjowej, 1 szt. sosny, 1 szt. świerku pospolitego.
  Wyświetleń: 27
 1130. Wniosek w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję zezwalającą na usunięcie drzew znak: RI.6131.19.2019 z dnia 14.05.2019 r. w zakresie odstąpienia od wykonania nasadzeń zastępczych złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętej Marii Magdaleny, ul. Wąska 6, 89-413 Wąwelno.
  Wyświetleń: 27
 1131. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.112.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków.
  Wyświetleń: 27
 1132. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.28.2022 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2021 rok
  Wyświetleń: 27
 1133. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.51.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 27
 1134. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.74.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 27
 1135. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.78.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 27
 1136. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.95.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 27
 1137. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.98.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 27
 1138. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.99.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 27
 1139. Obwody głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 26
 1140. Ogłoszenie Wójta Gminy Sośno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno, gmina Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 26
 1141. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 26
 1142. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2018 r.
  Wyświetleń: 26
 1143. Projekt protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 26
 1144. Protokół z ostatniego posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy Sośno VIII kadencji - 22.04.2024 r.
  Wyświetleń: 26
 1145. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 26
 1146. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.80.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 26
 1147. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno – projekt
  Wyświetleń: 26
 1148. Komunikat nt. pomocy zewnętrznej
  Wyświetleń: 25
 1149. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej w m. Dziedno, gm. Sośno
  Wyświetleń: 25
 1150. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. nr 34/1 o pow. 0,30 ha w Przepałkowie
  Wyświetleń: 25
 1151. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOŚNO o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno, gmina Sośno
  Wyświetleń: 25
 1152. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkowie
  Wyświetleń: 25
 1153. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.
  Wyświetleń: 25
 1154. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.46.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 25
 1155. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 27.07.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd wraz z przyłączeniami – realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 156, 197/2, 101, 172, 170, 167, 160, 144/4, 144/3, 158, 171, 169/1 obręb Szynwałd, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 24
 1156. Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Przepałkowie 22.12.2023
  Wyświetleń: 24
 1157. Oświadczenia majątkowe za 2023 r. - radni
  Wyświetleń: 24
 1158. Sztab kryzysowy – informacja 2017.08.24 g. 18:45
  Wyświetleń: 24
 1159. Wnioski o pomoc do ARiMR w zakresie szkód w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej
  Wyświetleń: 24
 1160. Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 (wersja Nr 2 opublikowana w dniu 30.04.2024 r.)
  Wyświetleń: 23
 1161. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w Gminie Sośno
  Wyświetleń: 23
 1162. Informacja dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 23
 1163. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie – rozbudowa GDK
  Wyświetleń: 23
 1164. Postanowienie Wójta Gminy Sośno nr RI.6733.2.2022 z dnia 02.12.2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji RI.6733.2.2022 z dnia 20 września 2022 r.
  Wyświetleń: 23
 1165. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.48.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków
  Wyświetleń: 23
 1166. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie
  Wyświetleń: 22
 1167. Opinia do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 22
 1168. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.
  Wyświetleń: 22
 1169. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 22
 1170. Sztab kryzysowy – informacja 2017.08.19 g. 13:30
  Wyświetleń: 22
 1171. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przydrożnych
  Wyświetleń: 22
 1172. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.20.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Olszewka
  Wyświetleń: 22
 1173. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.21.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Obodowo
  Wyświetleń: 22
 1174. Informacja o oszacowani szkód w uprawach rolnych 2017
  Wyświetleń: 21
 1175. Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 04.11.2022 r. – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania dz. nr 67/5 w m. Dziedno, obręb Sośno, gm. Sośno
  Wyświetleń: 21
 1176. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert nr 2 na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2024 r.
  Wyświetleń: 21
 1177. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Sośno o przyjęciu przez Radę Gminy Sośno uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno.
  Wyświetleń: 21
 1178. Plakaty komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 21
 1179. Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Przepałkowo
  Wyświetleń: 20
 1180. Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu z 05.10.2017 r. na 06.10.2017 r.
  Wyświetleń: 20
 1181. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
  Wyświetleń: 19
 1182. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewid. 307/6 położonej w miejscowości Zielonka, obręb Sośno, gm. Sośno
  Wyświetleń: 19
 1183. Oświadczenia do ARiMR z powodu strat
  Wyświetleń: 19
 1184. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r.
  Wyświetleń: 19
 1185. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023
  Wyświetleń: 18
 1186. Szacowanie szkód w budynku mieszkalnym lub gospodarczym
  Wyświetleń: 18
 1187. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Sośno w 2023 roku
  Wyświetleń: 17
 1188. Imienny wykaz głosowań radnych z LXVIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 16
 1189. Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Sitnie 04.03.2024
  Wyświetleń: 16
 1190. Opinia do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - kopia
  Wyświetleń: 16
 1191. Petycja z dnia 9 kwietnia 2024 r. - inteligentne centra informacji multimedialnej
  Wyświetleń: 16
 1192. Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno
  Wyświetleń: 16
 1193. Odpowiedź na petycję z dnia 9 kwietnia 2024 r. - inteligentne centra informacji multimedialnej
  Wyświetleń: 15
 1194. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko:
  Wyświetleń: 15
 1195. Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Przepałkowie
  Wyświetleń: 14
 1196. Odpowiedź na petycję z dnia 26 marca 2024 r. mieszkańców Tonina o utwardzenie drogi gminnej między Toninem a Toninkiem
  Wyświetleń: 14
 1197. Wniosek o usunięcie drzewa przydrożnego
  Wyświetleń: 14
 1198. Opinie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Mierucin oraz części terenów w obrębie Skoraczewo, Wąwelno, Jaszkowo, gmina Sośno
  Wyświetleń: 12
 1199. Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Sośno IX kadencji (29.05.2024 r.)
  Wyświetleń: 12
 1200. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Sośno za 2023 r.
  Wyświetleń: 12
 1201. Wykaz głosowań radnych z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Sośno IX kadencji z dnia 7 maja 2024 roku
  Wyświetleń: 12
 1202. Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Sośno IX kadencji
  Wyświetleń: 12
 1203. Petycja z dnia 7 maja 2024 r. dotycząca konkursu „Strażacy Amino”
  Wyświetleń: 11
 1204. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie za 2023 r.
  Wyświetleń: 11
 1205. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 10
 1206. Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Wielowicz, gm. Sośno
  Wyświetleń: 10
 1207. Petycja z dnia 8 maja 2024 dotycząca farmy fotowoltaicznej na działce nr 208/9 obręb Sitno
  Wyświetleń: 10
 1208. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Mierucin oraz części terenów w obrębie Skoraczewo, Wąwelno, Jaszkowo, gmina Sośno
  Wyświetleń: 10
 1209. Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie za 2023 r.
  Wyświetleń: 10
 1210. Protokół z ostatniej LXVIII sesji Rady Gminy Sośno VIII kadencji
  Wyświetleń: 9
 1211. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Mierucin oraz części terenów w obrębie Skoraczewo, Wąwelno, Jaszkowo, gmina Sośno(2)
  Wyświetleń: 9
 1212. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Sośno w 2023 r.
  Wyświetleń: 9
 1213. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 8
 1214. Opinie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Mierucin oraz części terenów w obrębie Skoraczewo, Wąwelno, Jaszkowo, gmina Sośno (2)
  Wyświetleń: 8
 1215. Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska w 2024 r.
  Wyświetleń: 8
 1216. Projekt protokołu z pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Sośno IX kadencji mającej miejsce w dniu 7 maja 2024 roku
  Wyświetleń: 8
 1217. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Przepałkowie za rok 2023
  Wyświetleń: 8
 1218. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Mierucin oraz części terenów w obrębie Skoraczewo, Wąwelno, Jaszkowo, gmina Sośno
  Wyświetleń: 7
 1219. Obwieszczenie Wójta Gminy Sosno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Tuszkowo, gmina Sosno
  Wyświetleń: 7
 1220. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Wąwelnie za 2023 rok
  Wyświetleń: 7
 1221. Odpowiedź na petycję z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie konkursu „Strażacy Amino”
  Wyświetleń: 6
 1222. Oświadczenia majątkowe za 2023 r.
  Wyświetleń: 6
 1223. Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Mierucin oraz części terenów w obrębie Skoraczewo, Wąwelno, Jaszkowo, gmina Sośno
  Wyświetleń: 6
 1224. Bezpłatny transport dla wyborców
  Wyświetleń: 5
 1225. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Wielowicz, gm. Sośno
  Wyświetleń: 5
 1226. Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem stosunku pracy w 2024 r.
  Wyświetleń: 5
 1227. Sprawozdanie finansowe Samorządowego Przedszkola w Sośnie za 2023 rok
  Wyświetleń: 5
 1228. Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Sośnie za 2023 rok
  Wyświetleń: 5
 1229. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Mierucin oraz części terenów w obrębie Skoraczewo, Wąwelno, Jaszkowo, gmina Sośno
  Wyświetleń: 5
 1230. Łączne sprawozdania finansowe za 2023 rok
  Wyświetleń: 4
 1231. Obwieszczenie Ministra Klimatu i środowiska w sprawie zatwiedzenia "Projektu robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego w obszarach prognostycznych w rejonie Tucholi i Sępólna Krajeńskiego"
  Wyświetleń: 4
 1232. Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Wielowicz, gm. Sośno (2)
  Wyświetleń: 4
 1233. Petycja z dnia 15 maja 2024 r. dotycząca inteligentnych centrów informacji multimedialnej
  Wyświetleń: 4
 1234. Petycja z dnia 6 maja 2024 dotycząca automatyzacji procesów w gminie
  Wyświetleń: 4
 1235. Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Wielowicz, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 3
 1236. Ocena jakości wody - 06.05.2024 r.
  Wyświetleń: 3
 1237. Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Wielowicz, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 2
 1238. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Wielowicz, gm. Sośno.
  Wyświetleń: 2
 1239. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Wielowicz, gm. Sośno. (2)
  Wyświetleń: 2
 1240. Zastępca Wójta Gminy Sośno
  Wyświetleń: 2
 1241. Schemat organizacyjny urzędu
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego