Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Sośno

Zbiór aktów normatywnych Gminy Sośno znajduje się w serwisie: prawo miejscowe.pl

Na stronie „prawo miejscowe” umieszczamy wszelkie akty prawne podejmowane przez organy gminy Sośno. Organ stanowiący gminy – Rada Gminy Sośno – podejmuje, zgodnie ze swoją kompetencją, rozstrzygnięcia w formie uchwał, natomiast organ wykonawczy gminy – Wójt Gminy Sośno – rozstrzyga kwestie według swojej właściwości w formie zarządzeń. Na podstronach czytelnik znajdzie zbiory odpowiednio: uchwał rady gminy, zarządzeń wójta a także tzw. „aktów prawa miejscowego”, które są publikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Serwis zawiera:

Zbiór aktów prawa miejscowego
Zbiór uchwał Rady Gminy Sośno
Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Sośno
Opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego