Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan pracy Rady Gminy Sośno

Plan pracy Rady Gminy Sośno na rok 2024

 

Styczeń

1. Uchwalenie planów pracy poszczególnych komisji rady gminy na 2024 rok.

2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.

3. Informacja o pozyskanych środkach unijnych przez gminę w 2023 roku.

Luty

1. Realizacja uchwał Rady Gminy Sośno podjętych w 2023 roku.

2. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sośno w roku 2023.

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie za 2023 rok wraz z realizowanymi programami.

Marzec

1.Sprawozdanie finansowe za 2023 rok z działalności Biblioteki – Domu Kultury w Sośnie.

Kwiecień

1. Ocena zasobów pomocy społecznej.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie.

Maj

1. Raport o stanie gminy.

2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok i informacją o stanie mienia gminy na dzień 30 kwietnia 2024 roku.

3. Rozliczenie wójta z wykonania budżetu za 2023 rok – absolutorium.

Czerwiec

1. Zapoznanie się z informacją przedstawioną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy dotyczącą zasobów rolnych przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Sośno.

2. Informacja ARiMR dotycząca współpracy z rolnikami i aktualnymi przepisami.

3. Bezpieczeństwo – ochrona ppoż., policja itp.

4. Ocena stanu dróg w gminie Sośno.

5. Raport z realizacji ochrony środowiska dla gminy Sośno.

Wrzesień

1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2024/2025, informacja o wykonaniu zadań oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 i o osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2023 roku.

2. Informacja z realizacji programów inwestycyjnych zaplanowanych na 2024 rok.

3. Omówienie gospodarki śmieciowej.

Październik

1. Informacja o oświadczeniach majątkowych.

2. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie w 2025 roku kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna na terenie gminy Sośno.

3. Podjęcie uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Listopad

1. Informacja wójta o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.

Grudzień

1. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2025 rok.

2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Sośno na 2025 rok.

 

Cały rok:

1. Sprawy bieżące z pracy organów gminy.

2. Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Gminy Sośno.

3. W miarę potrzeb włączanie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Wójta Gminy Sośno.

PDFPlan pracy Rady Gminy na 2024 rok. (99,54KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego