Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Finanse gminy

Procedura uchwalania budżetu opisana jest w uchwale Nr II/8/10 RADY GMINY SOŚNO z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego – w załącznikach.

Struktura informacji o finansach gminy:

 • Projekt budżetu
  • Prognoza kwoty długu
  • Informacja o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
  • Wieloletnia prognoza finansowa (WPF)
 • Wykonanie budżetu gminy
  • Sprawozdania roczne z wykonania budżetu
  • Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze
  • Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu
 • Analizy wieloletnie
 • Kontrola gospodarki budżetowej
  • Kontrole, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  • Kontrole, opinie Komisji Rewizyjnej
 • Podatki i opłaty lokalne
  • Stawki podatków
  • Ulgi, umorzenia, odroczenia, raty podatków
   • Wzory wniosków
   • Wykaz osób i podmiotów, którym udzielono wsparcia
  • Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Pomoc publiczna
 • Fundusz sołecki

PDFProcedura budżet Załącznik nr.1 (297,96KB)
PDFProcedura wykonanie Załącznik nr.2 (282,54KB)
PDFUchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu (277,30KB)
 

Kategorie strony: Finanse
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego