Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adresy usług WMS/WFS

Gmina Sośno zapewnia dostęp do danych przestrzennych:
1. Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP),
2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP)
w ewidencji Głównego Geodety Kraju zgodnie z art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), który prezentuje je na stronie https://integracja.gugik.gov.pl/ (po wybraniu w wyszukiwarce Gminy Sośno).

 

Dane są prezentowane na portalu www.voxly.pl/sosno i zapewniają możliwość wyszukiwania, przeglądania i pobierania plików MPZP i SUiKZP. Dotyczy to zarówno planów zatwierdzonych jak również w trakcie procedowania.

Adresy WMS/WFS dla zbiorów danych MPZP dla Gminy Sośno:
https://voxly.pl/geoserver/voxly_app_0413032/wms
https://voxly.pl/geoserver/voxly_app_0413032/wfs

Adresy WMS/WFS dla zbiorów danych SUiKZP dla Gminy Sośno:
https://voxly.pl/geoserver/voxly_app_0413032_suikzp/wms
https://voxly.pl/geoserver/voxly_app_0413032_suikzp/wfs

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego