Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Sośnie

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
RO.0050.39.2024
Nazwa jednostki zlecającej:
Wójt Gminy Sośno
Wydział:
Zespół Oświaty Samorządowej
Miejsce pracy:
Samorządowe Przedszkole w Sośnie
Stanowisko:
Dyrektor
Wymiar etatu:
cały etat
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
15-05-2024
Termin składania dokumentów:
30-05-2024
Sposób składania dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Sośnie".
Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, lub w § 2, lub w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578).
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
brak
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900; z późn. zm.)
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
brak
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

Wójt Gminy Sośno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Sośnie, ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno.

Szczegóły ogłoszenia:
Zarządzenie Nr RO.0050.39.2024 (w nowym oknie) lub poniżej w załącznikach.

PDFzarządzenie_ogłoszenie_załącznik_2.pdf (181,84KB)
PDFZgoda z klauzulą informacyjną 2.pdf (133,12KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego