Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2017 Procedura realizacji projektu „Budowa targowiska „Mój Rynek” w Gminie Sośno” Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.100.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług związanych z mechanicznym odśnieżaniem dróg stanowiących własność Gminy Sośno w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.” Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.99.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 UCHWAŁA NR XXXI/209/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Sitnie nr 36/2 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 UCHWAŁA NR XXXI/208/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych na koszenie zieleni dla samorządowego zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 UCHWAŁA NR XXXI/206/2017 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 UCHWAŁA NR XXXI/205/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 UCHWAŁA NR XXXI/204/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Szczegóły
« 1 2 3 82 83 »