Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.09.2019 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.65.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja Wójta Gminy Sośno o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Imienny wykaz głosowań radnych z XI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 12 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Protokół Nr 10/2019 z obrad X sesji Rady Gminy Sośno z dnia 11 lipca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Petycja z dnia 6 września 2019 r. w sprawie stanu drogi w Sośnie ul. Wodna Szczegóły
Akty prawne 12.09.2019 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.64.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie” Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie o obwodach głosowania Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy Sośno – XI sesja (kadencja 2018-2023) Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania sie z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na przebudowie linii SN (odcinek od stanowiska 215 do stanowiska 222 wraz z odgałęzieniem Mierucin 3, wyprowadzenie z GPZ Sępólno linia 15 kV Sępólno-Popielewo) – realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 114/3, 182/2-LP, 118, 117, 119, 121/1, 120, 124, 113, 91/1, 88, 91/2, 94/2 w obrębie Mierucin oraz nr ewid. 54/2 w obrębie Jaszkowo, gm. Sośno. Szczegóły
« 1 2 3 165 166 »