Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.04.2021 Zaproszenie na XXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Spotkanie informacyjne NSP 2021 – 23 kwietnia 2021 Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Sośno (29 kwiecień 2021 roku) Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 37,44 m kw w Wielowiczu (b.biblioteka) Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 113 o pow. 0,40 ha Tonin Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (wersja Nr 2 opublikowana w dniu 15.04.2021 r.) Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Metody realizacji spisu w kwietniu Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 OBWIESZCZENIE RI.4120.3.2021 Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Ogłoszenie wykazu gruntu przeznaczonego do dzierżawy o pow. 0,02 ha w Szynwałdzie Szczegóły
Artykuł 11.04.2021 Petycja z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie konkursu pt. ,,Podwórko NIVEA” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 148/2, obręb Sitno gm. Sośno”. Szczegóły
Artykuł 06.04.2021 Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać! Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.04.2021 Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczej (moc kogeneratorów do 1,6 MW)” w Sitnie Szczegóły
Artykuł 30.03.2021 Projekt protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 marca 2021 roku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2021 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczej (moc kogeneratorów do 1,6 MW)”, na działce nr ewid. 221/2 obręb Sitno gm. Sośno. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2021 Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczej (moc kogeneratorów do 1,6 MW)”, na działce nr ewid. 221/2 obręb Sitno gm. Sośno. Szczegóły
Artykuł 25.03.2021 Imienny wykaz głosowań radnych z XXVIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 marca 2021 roku Szczegóły
Artykuł 25.03.2021 Protokół Nr 2/2021 z obrad XXVII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2021 roku Szczegóły
« 1 2 3 104 105 »