Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.05.2018 Procedura realizacji projektu „Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno oraz placów zabaw w miejscowościach Dziedno i Jaszkowo” Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Procedur realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku” Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Procedur realizacji projektu Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno Szczegóły
Przetargi 18.05.2018 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru- budowa targowiska „Mój Rynek” w Gminie Sośno Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Protokół Nr 7/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Przebieg wiosennych zebrań wiejskich Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Obwieszczenie – zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Ogłoszenie o naborze wniosków „EKOPIEC 2018” Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofertowe na 2018r Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Ocena jakości wody – wodociąg w Rogalinie Szczegóły
« 1 2 3 99 100 »