Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2020 Roczna informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2019 rok Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.01.2020 Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.01.2020 Rejestracja zgonu Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.3.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 UCHWAŁA NR XIV/97/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 UCHWAŁA NR XIV/96/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 UCHWAŁA NR XIV/95/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 UCHWAŁA NR XIV/94/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 grudnia 2019 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Petycja z dnia 3 grudnia 2019 r. przeciwko likwidacji kuchni w Szkole Podstawowej w Przepałkowie Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 UCHWAŁA NR XIV/93/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2020-2029 Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 UCHWAŁA NR XIV/92/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 UCHWAŁA NR XIV/91/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2019-2029 Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 UCHWAŁA NR XIV/90/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Sośno na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.1.2020 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji ULICP dla zadania pn. ” Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV po nowej trasie na linię kablową obwodu 100 na działkach nr ewid. 81/3, 79/4, 80/2, 80/8, 80/1l, 75/3, 101/4, 83/3 w miejscowości Tonin, obręb Tonin, gm. Sosno.” Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.95.2019 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020 – gmina Sośno Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zapytania o cenę na: „Dostawę w roku 2020 oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Wąwelnie” Szczegóły
« 1 2 3 90 91 »