Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu, działki o numerze ewidencyjnym 189/1, obręb ewidencyjny 0012 Sośno, jednostka ewidencyjna Sośno 041303_2, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.07.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.46.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.45.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na: „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Sośno” Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.44.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.07.2018 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.43.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i rozbudowę wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku” Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.42.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.07.2018 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. decyzji środowiskowej – przebudowa drogi powiatowej relacji 1134C Więcbork – Sośno Szczegóły
« 1 2 3 109 110 »