Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.10.2018 Protokół nr 9/18 z posiedzenia Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych w dniu 12 października 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Protokół nr 9/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej w dniu 11 października 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.63.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.62.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.61.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka” Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.60.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.59.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.58.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie” Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.57.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sośno Szczegóły
« 1 2 3 119 120 »