Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.10.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.71.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 18.10.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 18 października 2017r. o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla potrzeb zasilania świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Skoraczewie – realizacja inwestycji na działkach nr 226, 257, 243/2, 219/9 w obrębie Skoraczewo, gm. Sośno Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 13 października 2017r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilania działki nr 212/2 w Szynwałdzie – realizacja inwestycji Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.70.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.10.2017 Remont dróg gruntowych w miejscowości Sośno i Dziedno Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Wodociąg Przepałkowo – woda nadaje się do spożycia przez ludzi Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.10.2017 Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa) Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych wiatrach od 12.10.2017 r. do 13.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.69.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 05.10.2017 Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych wiatrach z 05.10.2017 r. na 06.10.2017 r. Szczegóły
« 1 2 3 72 73 »