Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i opłaty

Stawki podatków

Ulgi, umorzenia, odroczenia, raty podatków

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Zgodnie z art. 163 Konstytucji samorząd terytorialny (m. in. gmina) wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Dla wykonywania takich zadań publicznych niezbędne są środki finansowe, które zapewnia się gminie zgodnie z treścią art. 167 Konstytucji. Stanowi on, że jednostkom samorządu terytorialnego (j.s.t.) zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Dochodami j.s.t. są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Źródła dochodów j.s.t. są określone w ustawie. Poza tym zgodnie z art. 168 Konstytucji – j.s.t. mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.

Źródła dochodów własnych gminy z tytułu opłat i podatków gminnych określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o opłatach i podatkach lokalnych. Zgodnie z jej treścią rada gminy w drodze uchwały określa stawki podatków (od nieruchomości, od środków transportowych) i opłat (targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, reklamowa, od posiadania psów) w granicach ustawowych.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego