Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z-ca kierownika Urzędu – Sekretarz Gminy Sośno

Sekretarz Gminy Sośno
Piotr Dobrzański

 Urząd Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno
woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 52 3890110, +48 52 3890113, fax. +48 52 3890133
tel. kom. 600 986 769

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. pełnienie zastępstwa Wójta – kierownika Urzędu Gminy, w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Zastępcy Wójta;
 2. opracowywanie  projektów zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy;
 3. opracowywanie  projektów podziału komórek organizacyjnych na stanowiska pracy;
 4. opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy;
 5. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz organizowanie ich współpracy;
 6. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu Gminy czynności kancelaryjnych;
 7. nadzór nad dyscypliną i organizacją pracy w Urzędzie Gminy;
 8. nadzór nad doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu Gminy, w tym organizowanie szkoleń wewnętrznych;
 9. wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy oraz dobrych doświadczeń w działalności Urzędu Gminy;
 10. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta;
 11. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych;
 12. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami powszechnymi i spisami;
 13. sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz zbioru przepisów powszechnie obowiązujących;
 14. nadzorowanie pracy Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych;
 15. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego