Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sekretarz Gminy Sośno

Iwona Sikorska
Sekretarz Gminy Sośno

 Urząd Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno
woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 52 3890110, +48 52 3890114, fax. +48 52 3890133

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1) pełni funkcję Kierownika Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
2) sprawuje nadzór nad Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich;
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy;
4) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu;
5) sprawuje nadzór nad organizacją pracy Urzędu i koordynuje działania poszczególnych Referatów;
6) koordynuje organizację szkoleń i narad pracowniczych;
7) prowadzi rejestr skarg i wniosków;
8) prowadzi rejestry zarządzeń Wójta oraz rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydawanych pracownikom;
9) nadzoruje rzetelność i terminowość załatwiania spraw;
10) koordynuje prace związane z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych;
11) współpracuje z kierownikami referatów przy opracowywaniu zakresów czynności dla pracowników referatów;
12) prowadzi sprawy kadrowe pracowników Urzędu;
13) dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia;
14) przyjmuje ustne oświadczenia woli od spadkobierców i spadkodawców;
15) sprawuje nadzór nad właściwym wydawaniem środków finansowych na materiały biurowe, środki czystości, sprzęt itp.;
16) podpisuje pisma i decyzje w granicach udzielonego upoważnienia przez Wójta;
17) przeprowadza kontrolę wewnętrzną w zakresie ustalonym w załączniku nr 3 do regulaminu;
18) wykonuje inne czynności powierzone przez Wójta.

Kategorie strony: Sekretarz Gminy Sośno
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego