Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Główny księgowy budżetu gminy – Skarbnik Gminy Sośno

Skarbnik Gminy Sośno
Honorata Warmbier

Urząd Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno
woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 52 3890110, +48 52 3890112, fax. +48 52 3890133

Do zadań Skarbnika należy zapewnienie racjonalnego gospodarowania budżetem Gminy, a w szczególności:

  1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
  2. opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz propozycji jego zmian;
  3. nadzorowanie realizacji budżetu gminy, w szczególności wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej;
  4. nadzór nad pracą komórek organizacyjnych w zakresie wykonywania zadań pod względem ekonomiczno-finansowym;
  5. nadzór nad wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych;
  6. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
  7. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
  8. dokonywanie bieżących analiz finansowych;
  9. nadzorowanie pracy referatu Finansowego;
  10. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego